Tag: stypendium

 • Stypendium szkolne dla uczniów z Gminy Dziwnów

  Stypendium szkolne dla uczniów z Gminy Dziwnów

  Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący Gminę Dziwnów znajdujący się  w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie,

 • Dofinansowania dla uczniów

  Dofinansowania dla uczniów

  W nadchodzącym roku szkolnym 2021/2022 będzie kontynuowana rządowa pomoc uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

 • Dofinansowanie zakupu podręczników

  Dofinansowanie zakupu podręczników

  W nadchodzącym roku szkolnym 2020/2021 będzie kontynuowana rządowa pomoc uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Wnioski można składać do 7 września 2020 roku.

 • Stypendium szkolne w roku 2020/2021

  Stypendium szkolne w roku 2020/2021

  Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący Gminę Dziwnów, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność,

 • Stypendia w roku szkolnym 2017/18

  Stypendia w roku szkolnym 2017/18

  Informacja na temat pomocy finansowej dla rodziców uczniów z Gminy Dziwnów. Stypendia socjalne, zasady przyznawania.

 • Weź stypendium dla uzdolnionych

  Przypominamy że do dnia 15 lutego bieżącego roku, uczniowie Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum Gminy Dziwnów mogą starać się o przyznanie stypendium