Szkolenie kadry kierowniczej


Szkolenie w Dziwnowie dla kadry kierowniczej. fot. P. Płuciennik

W minioną środę oraz czwartek (30 i 31 marca) na obiektach garnizonu Dziwnów miał miejsce kurs szkoleniowo – metodyczny dla kierowniczej kadry jednostek wojskowych 8 Flotylli Obrony Wybrzeża.

Szkolenie w Dziwnowie dla kadry kierowniczej. fot. P. Płuciennik

Zrealizowany został cykl wykładów teoretycznych oraz zajęcia praktyczne. Skierowana na kurs kadra miała możliwość poznania przebiegu procesu szkoleniowego w innych niż macierzyste jednostkach wojskowych.

fot. P. Płuciennik

W trakcie szkolenia główny nacisk położono na zagadnienia związane z zadaniami dowództw jednostek wynikającymi z rozkazu gotowości bojowej oraz wojennego systemu dowodzenia. Omówiono również strategię umacniania dyscypliny, przeciwdziałania uzależnieniom oraz ograniczenia patologii społecznych w Siłach Zbrojnych.

Szkolenie w Dziwnowie dla kadry kierowniczej. fot. P. Płuciennik

Na przykoszarowym placu ćwiczeń żołnierze z 8 Dywizjonu Przeciwlotniczego zaprezentowali możliwości bojowego wykorzystania wozu dowodzenia i kierowania ogniem t. WD-95. Zajęcia pokazowe zrealizowane przez Kompanię Chemiczną 8 Batalionu Saperów obejmowały m.in. działanie plutonu likwidacji skażeń podczas likwidacji skażeń stanów osobowych, uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz działanie Zespołu Ratownictwa Chemicznego.


Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *