Ostatni sprawdzian szóstoklasisty


Uczniowie klas szóstych są prawdopodobnie ostatnim rocznikiem, który 5 kwietnia 2016 roku pisał sprawdzian szóstoklasisty.
[ad id=”12240″]
Szóstoklasiści przygotowywali się do niego solidnie zarówno od strony edukacyjnej jak i emocjonalnej pod okiem nauczycieli i rodziców.
Według uczniów sprawdzian nie był trudny i spodziewają się dobrych wyników. Jak napisali sprawdzian dowiedzą się 27 maja 2016 roku, kiedy to każdy uczeń otrzyma od dyrektora szkoły wyniki z części pierwszej, czyli z języka polskiego i matematyki, a także z części drugiej, czyli z języka angielskiego. Sprawdzianu nie można nie zdać. Każdy uczeń, który przystąpił do sprawdzianu, 24 czerwca 2016, na zakończenie roku szkolnego, otrzyma zaświadczenie o wynikach sprawdzianu razem ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej.
SP Dziwnów


Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *