szkoła podstawowa

Dofinansowania dla uczniów

W nadchodzącym roku szkolnym 2021/2022 będzie kontynuowana rządowa pomoc uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Dziwnowska podstawówka szpitalem polowym

Szkoła Podstawowa w Dziwnowie została wybudowana w ramach programu oświatowego realizowanego w czasie jubileuszu Tysiąclecia Państwa Polskiego. Zaprojektowany budynek miał nie tylko funkcję oświatową.

Koniec roku 4 a w Szkole Podstawowej

Podsumowując pracę klasy IVa, w roku szkolnym 2019/2020 chciałabym szczególnie zwrócić uwagę na sukcesy moich uczniów. Niewątpliwym sukcesem jest, iż 21 uczniów otrzymało promocję do klasy piątej.