Nurkowie 8FOW rozpoczęli zgrupowanie


Nurkowie-minerzy i nurkowie inżynierii 8 Flotylli Obrony Wybrzeża rozpoczęli zimowe zgrupowanie szkoleniowo-kondycyjne. Odbywa się ono w Wojskowym Ośrodku Szkoleniowo Kondycyjnym w Mrągowie nad jeziorem Czos.

Każdego roku wykonują kilkadziesiąt akcji bojowych na terenie całego kraju. Pod wodą spędzają dziesiątki godzin, niejednokrotnie obcując z bardzo groźnymi obiektami. Operują zarówno w wodach morskich jak i śródlądowych. Podczas corocznych zgrupowań zimowych, nurkowie z jednostek Marynarki Wojennej doskonalą umiejętności praktyczne oraz wiedzę teoretyczną. W planie tegorocznego szkolenia przewidziane zostały m. in. Tematy takie jak: umiejętność zachowania orientacji w toni wodnej, zdolność radzenia sobie w sytuacjach awaryjnych, zagadnienia autoratownictwa i wzajemnej asekuracji, poszukiwania i rozpoznania podwodnych przedmiotów niebezpiecznych oraz wydobycia ich na powierzchnię.

Nurkowie doskonalić będą procedury działania i współpracy oraz umiejętność obsługi i wykorzystania specjalistycznego sprzętu nurkowego, urządzeń łączności podwodnej oraz pojazdów podwodnych. Poza godzinami spędzonymi na nurkowaniu, przewidziano także treningi w komorze hiperbarycznej oraz zajęcia kondycyjne wzmacniające ogólną sprawność fizyczną, niezbędną w tej specjalności.
8 FOW


Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *