Memoriał Mirona: do pokonania 240813 metrów


Celem „Memoriału Mirona” jest upamiętnienie st. chor. sztab. Mirosława Łuckiego ps. „Miron”, który zginął 24.08.2013 roku wykonując zadania służbowe w Afganistanie.

„Miron” był doświadczonym operatorem. Służbę zasadniczą rozpoczął w 1997 roku w Lublińcu, a potem kontynuował ją w 1 Pułku Specjalnym Komandosów (dziś JWK) już jako żołnierz zawodowy. Od 2005 roku przez cztery lata służył w Jednostce Wojskowej GROM, ale ostatecznie w 2009 roku wrócił do JWK. Był operatorem Zespołu Bojowego „C”. W czasie służby podoficer kilkukrotnie brał udział w misjach zagranicznych w Iraku i w Afganistanie.

W 2023 roku, Decyzję nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka st. chor. sztab. Mirosław Łucki ps. „Miron” został patronem Zespołu Bojowemu C Jednostki Wojskowej Komandosów.

Wstępując w szeregi jednostek specjalnych Miron musiał przejść trudy „Selekcji”, a jedną z jej części była gra terenowa, w ciągu której pokonał marszem podobny dystans jaki został przygotowany do Memoriału. Podobnie jak i On wtedy, każdy uczestnik będzie zobligowany mieć ze sobą sprzęt i wyposażenie niezbędne do przetrwania w ciągu tego marszu.

Nie przypadkowa jest tu symbolika tego eventu. Do przejścia całego dystansu jest 240813 metrów (data śmierci Mirona 24.08.2013), start z miejscowości Chodzież (rodzinna miejscowość Mirona), meta w Dziwnowie (stamtąd wywodzą się korzenie JWK).

Środki zebrane podczas Memoriału zostaną przekazane Fundacji „Wspieram cicho i skutecznie” na leczenie chorych dzieci żołnierzy. Fundacja działa przy współpracy z Jednostką Wojskową Komandosów.

Formularz zgłoszeniowy do uczestnictwa w Memoriale: https://memorial.mixu-specialforces.pl/

Przed wysłaniem swojego zgłoszenia zapoznaj się z regulaminem Memoriału. System przyjmie tylko 100 zgłoszeń, a zostało już nie wiele wolnych miejsc.


Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *