Zrujnowane kasyno wojskowe w Dziwnowie – winnych brak

Tak jak informowaliśmy, odbył się przetarg na sprzedaż nieruchomości przy Marynarki Wojennej w Dziwnowie, zabudowanej budynkiem po byłym kasynie wojskowym.

Temat zdewastowanego budynku poruszaliśmy wielokrotnie w naszym portalu. Z pytaniami o obecny stan rzeczy zwróciliśmy się do Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie.

Od 28 czerwca 2013 roku nieruchomość na działce nr 854/97 (kasyno) objęta była umową użyczenia w celu zawarcia umowy z Gminą Dziwnów z przeznaczeniem na realizację w tym miejscu ośrodka
kultury. Przez cały ten okres tj. od czerwca 2013 roku do września 2015 roku, z uwagi na toczącą się korespondencję pomiędzy władzami Gminy Dziwnów a szczecińskim oddziałem Agencji,
nieruchomość nie była objęta żadnym postępowaniem na zagospodarowanie. Jednak ostatecznie gmina Dziwnów odstąpiła od podpisania umowy – czytamy w przesłanych przez Agencję Mienia Wojskowego wyjaśnieniach.

Nieruchomość jako zbędna na potrzeby MON przejęta została do zasobu AMW protokołem zdawczo-odbiorczym 1 września 2015 roku. W 2016 roku została objęta umową ochrony, a otwory zostały
zabezpieczone antywłamaniowymi panelami i zainstalowano tam monitoring. Dodatkowo, raz w miesiącu, na miejsce przyjeżdżał patrol sprawdzając stan porządkowy terenu.

Kasyno wojskowe w Dziwnowie 2010

Poniżej zdjęcia kasyna z 2010 roku, gdy obiekt był już stopniowo rozkradany.

Po przejęciu nieruchomości jako trwale zbędnej MON oraz w związku ze zmianami organizacyjnymi obu Agencji (połączenie WAM i AMW, które nastąpiło 1 października 2015 roku), dokonano
ponownej analizy możliwości wykorzystania ww. nieruchomości na potrzeby własne Agencji.

Jednocześnie, we wrześniu 2016 r. wpłynął wniosek od dowódcy jednostki wojskowej w Dziwnowie o rozpoczęciu procesu powtórnego pozyskania nieruchomości na potrzeby garnizonu Dziwnów.
Dodatkowo, w latach 2016-2018, burmistrz Dziwnowa składał wnioski do ministra obrony narodowej oraz prezesa Agencji Mienia Wojskowego o darowiznę przedmiotowej nieruchomości. Rozważana
była również możliwość zamiany nieruchomości między AMW a gminą Dziwnów z uwagi na potrzeby mieszkaniowe żołnierzy w garnizonie. Ostatecznie, w 2018 roku AMW dokonała zakupu czterech
nowych lokali mieszkalnych (w stanie deweloperskim) od gminy za kwotę 1 mln 375 tys. 164 zł brutto, ustaloną w oparciu o wartości rynkowe określone w operatach szacunkowych.

Z końcem 2018 roku strona wojskowa definitywnie zrezygnowała z ponownego przejęcia nieruchomości w trwały zarząd. Z tego powodu ww. działka ujęta została w planie sprzedaży nieruchomości AMW na rok 2019.
W przeprowadzonym dzisiaj przetargu nie udało się sprzedać przedmiotowej nieruchomości. Teraz możliwości są trzy: ponowne wystawienie budynku na sprzedać, obniżenie ceny wywoławczej lub ponowne negocjacje z Gminą Dziwnów. Trzecia opcja jest najmniej prawdopodobna, gdyż po latach bezskutecznych negocjacji Gmina Dziwnów pozyskała dofinansowanie na budowę nowego obiektu dla domu kultury w Dziwnowie.
W przypadku negatywnie zakończonej procedury przetargowej, możliwe będzie podjęcie działań i ponowna analiza propozycji zbycia nieruchomości na rzecz Gminy Dziwnów – informowała w listopadzie ubiegłego roku Rzecznik Agencji Mienia Wojskowego.

Kasyno wojskowe w Dziwnowie zdjęcia 2019r.

Na koniec przedstawiamy aktualne zdjęcia budynku. Trzeba tu wyraźnie podkreślić, że gdy opuszczało go wojsko, był w dobrym stanie, jako funkcjonująca stołówka. Dzisiaj wyrwano kable ze ścian, wycięto miedziane rury, ukradziono drzwi i okna, a nawet dębową poręcz schodów. Można powiedzieć, że zostały gołe mury.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *