Oceniono lokalne strategie rozwoju

Wybranie lokalnych strategii rozwoju to bardzo ważna wiadomość dla wszystkich mieszkańców zachodniopomorskich wiejskich i miejsko-wiejskich gmin, przed którymi otwiera się możliwość pozyskania unijnych środków....

Walne Zebranie Członków RLGD

Zarząd Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego zwołuje Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 29 lutego 2016 r. o godz. 16.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dziwnowie, ul. Szosowa 5 ( sala konferencyjna)....

Weź udział w ankiecie LGD

Gmina Dziwnów przystąpiła do Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w rozwoju” i rozpoczyna przygotowania do strategii, która będzie podstawą do rozdysponowania środków w ramach perspektywy UE 2014-2022....