Park etnograficzny w Niechorzu.

Powstanie Skansen Rybacki za 4 mln

Udało się pozyskać środki na realizację ambitnego projektu budowy skansenu rybackiego – miejsca, gdzie będzie można przenieść się w czasie do wioski rybackiej z przełomu XIX i XX wieku.

Oceniono lokalne strategie rozwoju

Wybranie lokalnych strategii rozwoju to bardzo ważna wiadomość dla wszystkich mieszkańców zachodniopomorskich wiejskich i miejsko-wiejskich gmin, przed którymi otwiera się możliwość pozyskania unijnych środków.

Walne Zebranie Członków RLGD

Zarząd Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego zwołuje Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 29 lutego 2016 r. o godz. 16.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dziwnowie, …

Intensywne prace nad RLGD

Trwają konsultacje w sprawie stworzenia lokalnej strategii rozwoju dla Rybackiej Lokalnej Grupy Działania Pomorze Zachodnie.

Weź udział w ankiecie LGD

Gmina Dziwnów przystąpiła do Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w rozwoju” i rozpoczyna przygotowania do strategii, która będzie podstawą do rozdysponowania środków w ramach perspektywy UE 2014-2022.