Oceniono lokalne strategie rozwoju


Wybranie lokalnych strategii rozwoju to bardzo ważna wiadomość dla wszystkich mieszkańców zachodniopomorskich wiejskich i miejsko-wiejskich gmin, przed którymi otwiera się możliwość pozyskania unijnych środków.
[ad id=”12240″]
Kwota blisko 180 mln zł przeznaczona na ten cel zostanie zainwestowana przede wszystkim w tworzenie nowych miejsc pracy oraz rozwój przedsiębiorczości. Z mapy regionu znikają prawie wszystkie obszary pozbawione możliwości skorzystania ze środków z PO Rybactwo i Morze oraz PROW na lata 2014-2020.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego wybrał siedemnaście strategii rozwoju lokalnego. Są to kluczowe dokumenty, na podstawie których będzie udzielane wsparcie na konkretne inwestycje i projekty ze środków PO Rybactwo i Morze na lata 2014-2020. Za wybór projektów i przeprowadzenie konkretnych naborów odpowiedzialne będą już lokalne grupy rybackie.

– Wynikami tego konkursu zapełniliśmy w naszym województwie białe plamy. Całe wybrzeże pokryte jest lokalnymi grupami rybackimi. Na wdrażanie LSR z Programu Rybactwo i Morze mamy do dyspozycji 75 mln zł. Jest to druga, co do wielkości kwota alokacji w kraju na ten cel – mówi wicemarszałek Jarosław Rzepa.

Z LGR będą podpisywane umowy ramowe określające warunki i sposób realizacji strategii. Następnie, na ich podstawie lokalne grupy ogłaszać będą konkursy na konkretne już działania, m.in. na tworzenie nowych miejsc pracy, wsparcie przedsiębiorczości, rozwój lokalnego przetwórstwa, zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz budowę obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Lista wybranych lokalnych strategii rozwoju:
1. Darłowska Lokalna Grupa Rybacka w Dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Unieściu
2. Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania
3. Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka
4. Lokalna Grupa Działania “Partnerstwo w Rozwoju”
5. Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego
6. Stowarzyszenie “WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju*
7. Stowarzyszenie “Lider Pojezierza”*
8. Lokalna Grupa Rybacka “Zalew Szczeciński”
9. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM
10. Lokalna Grupa Działania – “Powiatu Świdwińskiego”
11. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim*
12. Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania “Morze i Parsęta”
13. Centrum Inicjatyw Wiejskich
14. Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów wiejskich
15. Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego
16. Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania “Siła w Grupie”
17. Lokalna Grupa Działania Gryflandia

Wybrane w ramach konkursu strategie współfinansowane będą ze środków PROW na lata 2014-2020 w kwocie 100,5 mln zł oraz Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Tu alokacja wynosi 75 mln zł.

Strategie zostały wybrane w trybie konkursowym. Nabór wniosków przeprowadził Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich wraz z Wydziałem Rolnictwa i Rybactwa.


Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *