Pozbądź się azbestu – zapisy przyjmowane będą do końca maja

Urząd Miejski w Dziwnowie informuje mieszkańców Gminy Dziwnów, że do dnia 31 maja 2020 r. przyjmowane będą podania od mieszkańców na odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.

Podania należy przesłać poczta tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Dziwnowie, ul. Szosowa 5, 72-420 Dziwnów bądź przesłać na adres e-mail: um@dziwnow.pl lub sekretariat@dziwnow.pl
W podaniu na odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest należy dane kontaktowe, adres nieruchomości (w tym nr ewidencyjny działki) oraz ilość ww. wyrobów w metrach kwadratowych.

Międzyzdroje sesja fotograficzna

Realizacja zadania polegającego na odbiorze, transporcie i unieszkodliwieniu nastąpi w czerwcu 2020 r.
Podania złożone po 31 maja 2020 r. będą realizowane w 2021 roku.
Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dziwnowie w Referacie Ochrony Środowiska i gospodarki komunalnej pod numerem telefonu 91 32 75 177; 501 958 830”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.