azbest

Usuwanie azbestu – gmina pomoże

Urząd Miejski w Dziwnowie informuje mieszkańców Gminy Dziwnów, że do dnia 31 lipca 2021 roku, będą przyjmowane podania od mieszkańców dotyczące odbioru, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.

Zwrot kosztów usuwania azbestu

Burmistrz Dziwnowa informuje o dalszej możliwości zwrotu kosztów usuwania azbestu z terenu gminy Dziwnów i zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie tego przedsięwzięcia.

Inwentaryzacja azbestu

Burmistrz Gminy Dziwnów informuje, że w dniach od 27 do 31 marca 2012 roku na terenie Gminy Dziwnów będzie prowadzona inwentaryzacja azbestu(powierzchni dachowych azbestowych i wyrobów zawierających azbest)