Zwrot kosztów usuwania azbestu

Burmistrz Dziwnowa informuje o dalszej możliwości zwrotu kosztów usuwania azbestu z terenu gminy Dziwnów i zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie tego przedsięwzięcia.

Inwentaryzacja azbestu

Burmistrz Gminy Dziwnów informuje, że w dniach od 27 do 31 marca 2012 roku na terenie Gminy Dziwnów będzie prowadzona inwentaryzacja azbestu(powierzchni dachowych azbestowych i wyrobów zawierających azbest)