Zlikwidowano obowiązek meldunkowy dla turystów


W dniu 31 grudnia 2012r. weszła w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1407), na mocy której wprowadzono szereg ułatwień w realizacji obowiązku meldunkowego obejmujących między innymi:
– zniesienie obowiązku zameldowania obywateli polskich, obywateli UE, obywateli państw EFTA – stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej na pobyt czasowy nie przekraczający trzech miesięcy;
– likwidację obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów;
– wprowadzenie możliwości dopełnienia obowiązku meldunkowego przez ustanowionego pełnomocnika;
– wprowadzenie możliwości automatycznego wymeldowania przy zameldowaniu w nowym miejscu;
– likwidację obowiązków właścicieli, dozorców, administratorów nieruchomości oraz zakładów pracy do weryfikowania wypełniania obowiązku meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników;
– wydłużenie terminu na realizację obowiązku meldunkowego z 4 do 30 dni oraz zniesienie sankcji karnych dla obywateli polskich, obywateli UE, obywateli EFTA – stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej za niedopełnienie obowiązku meldunkowego;
– odstąpienie od konieczności zgłaszania przy dopełnianiu obowiązku meldunkowego informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz przedkładania wojskowego dokumentu osobistego;
– wydłużenie okresów wyjazdów zagranicznych podlegających zgłoszeniu w organie ewidencji ludności z 3 do 6 miesięcy.

Informuje się ponadto, że w 2013 roku mija termin ważności dowodów osobistych wydanych w 2003 roku, dlatego zwracamy się z prośbą do mieszkańców gminy o sprawdzenie terminu ważności dowodu osobistego. Celem wydania nowego dowodu osobistego należy zgłosić się do tutejszego urzędu w terminie 1 miesiąca przed upływem terminu ważności dowodu i dostarczyć wypełniony wniosek wraz z dwoma zdjęciami.

Przypomina się również, że w myśl ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście i odbioru dowodu osobistego dokonuje się osobiście.

Agnieszka Stefańska


Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *