Ważna informacja dla posiadaczy nieruchomości


Każdy właściciel nieruchomości na terenie Gminy Dziwnów wyposażonej w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnie ścieków ma obowiązek złożyć aktualne zgłoszenie

do obowiązkowej ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) na nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych ścieków prowadzonej przez gminę do 15 marca 2024 roku !!!

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Miejskim w Dziwnowie oraz w linku: https://bip.dziwnow.pl/artykul/ewidencja-zbiornikow-bezodplywowych-na-nieczystosci-ciekle-i-przydomowych-oczyszczalni-sciekow

W przypadku niezłożenia zgłoszenia, Urząd Miejski będzie zobowiązany do samodzielnego zabrania danych w formie kontroli na Państwa posesji w zakresie posiadania zbiornika na nieczystości ciekłe lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości, na której znajduje się zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków zobowiązany jest do zawarcia umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, a w przypadku kontroli do okazania takiej umowy oraz dowodów uiszczenia opłat za te usługi.

Wszelkie pytania oraz wątpliwości prosimy kierować do pracownika ds. Ochrony środowiska i gospodarki komunalnej Urzędu Miejskiego w Dziwnowie drogą elektroniczna na adres: osr@dziwnow.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 91 32 75 177 lub 501 958 830.

Drugi zgłoszeniowe można również skopiować z linków poniżej:

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI (plik.pdf)

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI (plik.docx)

UM Dziwnów


Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *