„WARGACZ-12” na wodach Zatoki Pomorskiej


Dzisiaj, poniedziałek 28 maja, rozpoczynają się manewry sił 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Okręty transportowo – minowe, trałowce, zbiornikowiec oraz holowniki wspólnie z wydzielonymi siłami z jednostek brzegowych flotylli będą prowadziły operację obronną na wodach w rejonie Zatoki Pomorskiej. Okręty trenować będą umiejętności prowadzenia operacji minowej oraz przećwiczą elementy monitoringu i kontroli żeglugi w rejonie symulowanego kryzysu.
W ramach prowadzenia operacji obronnej, w morze wyjdą trzy okręty transportowo – minowe (ORP „Kraków”, ORP „Poznań”, ORP „Toruń”), cztery trałowce (ORP „Gardno”, ORP „Sarbsko”, ORP „Nakło” i ORP „Drużno”), zbiornikowiec (Z-8) oraz holowniki (H-9, H-10). W trakcie manewrów okręty przeprowadzą zadania minowe tj. załadunek i stawianie min morskich oraz rozpoznawcze poszukiwanie min przy użyciu uzbrojenia trałowego i stacji hydrolokacyjnych. Załogi przećwiczą osłonę szlaków komunikacyjnych przed atakami z powietrza oraz z wody. Okręty wykonają strzelania artyleryjskie i strzelania rakietowe do celów powietrznych i nawodnych. Prowadzone będą trałowania, operacje poszukiwania i niszczenia min, obrona przed bronią masowego rażenia, rozpoznanie, a także akcje ratownicze oraz uzupełnianie zapasów na morzu. Scenariusz manewrów zakłada również, że załogi okrętów będą musiały w tym samym czasie realizować walkę z pożarem oraz udzielać sobie pomocy w usuwaniu uszkodzeń i awarii. Jednym z ważniejszych epizodów ćwiczenia będzie desant morski na jednym z poligonów pod Dziwnowem. Na pokłady okrętów transportowo – minowych 8.FOW załadowanych zostanie kilkadziesiąt pojazdów różnego typu (w tym kołowe transportery opancerzone Rosomak z 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej z Międzyrzecza).
Jednostki brzegowe flotylli (8.Batalion Saperów, 8.Dywizjon Przeciwlotniczy, Komenda Portu Wojennego) będą realizowały zadania wsparcia bojowego oraz zabezpieczenia logistycznego polegające m.in. na rozwinięciu okrętowego punktu likwidacji skażeń, gdzie jednostki pływające zostaną poddane zabiegom neutralizującym skażenia chemiczne.
W manewrach, wspólnie z siłami świnoujskiej flotylli, wezmą udział wydzielone siły 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego ze Świdwina, 3. Flotylli Okrętów, Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej oraz 6. Ośrodka Radioelektronicznego z Gdyni, Żandarmerii Wojskowej a także przedstawiciele ogniw pozamilitarnych tj. Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Świnoujścia.
Manewry mają na celu zgranie działania wydzielonych do ćwiczenia sił okrętowych (okrętowej grupy zadaniowej) oraz pododdziałów brzegowych flotylli. Tego typu ćwiczenia to doskonalenie wyszkolenia jednostek 8. FOW w działaniach zabezpieczających interesy państwa na morzu. Obecnie, od bezpieczeństwa morskich szlaków komunikacyjnych zależy stabilny, niezagrożony rozwój gospodarki morskiej. Drogą morską transportowany jest bowiem największy tonaż towarów międzynarodowej wymiany handlowej. Podobne działania jednostki Marynarki Wojennej realizują także podczas ćwiczeń i operacji w ramach współpracy międzynarodowej pod auspicjami NATO i Partnerstwa dla Pokoju.
8 FOW


Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *