W lipcu czeka nas paraliż Dziwnowa


Remont mostu w Dziwnowie to kpina z mieszkańców i turystów. To kolejna taka sytuacja, że remont rozpoczyna się wraz z sezonem turystycznym, a wręcz już staje się to tradycją ZZDW.

Już w tej chwili tworzą się długi kolejki, a remont ma się odbywać również w lipcu. Rozładowanie zatoru jaki się tworzy po zamknięciu mostu trwa nawet 40 min, gdyż wprowadzono ruch wahadłowy.

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie zwala winę na epidemię

W związku z zaistniałymi w połowie marca 2020 r. usterkami (w obrębie klap najazdowych) na moście zwodzonym w Dziwnowie, obsługa mostu we własnym zakresie wykonała doraźną
naprawę tego elementu, wskazując jednocześnie na konieczność wykonania naprawy docelowej. Ponieważ szacowana kwota tego remontu nie przekraczała 30 tys. euro, nie było obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
Firma „Most” Sp. z o.o. z Sopotu (realizująca ostatnią przebudowę mostu), odmówiła udziału w postępowaniu wyboru wykonawcy.

W efekcie prowadzonych rozmów, inni wykonawcy zadeklarowali chęć ewentualnego przystąpienia do oględzin i oszacowania kosztów. Działania te były jednak opóźnione z powodu sytuacji epidemiologicznej w kraju – tłumaczy Anna Radziwonowicz z ZZDW. Dopiero po wizji w terenie złożono konkretne oferty na wykonanie zadania.

Wyboru wykonawcy dokonano w oparciu o kryterium najniższej ceny. W dniu 29 maja 2020r. zawarto umowę  z Wykonawcą – „MONTOSTAL Szczecin” Sp. z o.o.
Zakres robót obejmuje:
1. Dostawę kompletu materiałów;
2. Warsztatowe wykonanie konstrukcji w segmentach montażowych;
3. Demontaż istniejących dylatacji;
4. Roboty przygotowawcze, montażowe;
5. Dokręcenie nowych śrub kotwiących;
Koszt wykonywanych prac – 99 400, 00 zł netto, tj. 122 262,00 zł brutto

Niestety nie mamy co liczyć na szybkie zakończenie remontu, gdyż zakończenie prac ustalono w umowie na dzień  10.07.2020r.

Awarie i remonty po przebudowie mostu w Dziwnowie to już powoli niekończąca się opowieść.


Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *