Uważaj na kontakt ran z wodą


Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie, w związku z pojawiającymi się informacjami dotyczącymi pojawienia się w polskiej części Bałtyku Vibrio vulnificus, uprzejmie informuje:

[ad id=”12240″]

Przecinkowce Vibrio vulnificus są bakteriami należącymi do rodzaju Vibrio (rodzina vibrionaceae), do którego należą także bakterie chorobotwórcze dla ludzi, takie jak V. cholerae, V.parahaemolyticus, a także liczne niechorobotwórcze bakterie środowiskowe. W większości przypadków są to drobnoustroje występujące zwykle w środowisku morskim, w szczególności w akwenach o średniej temperatur wyższej niż 20ºC.

Na podstawie dostępnych danych nie można jednoznacznie wykluczyć możliwości występowania w wodach przybrzeżnych polskiej części Bałtyku przecinkowców Vibrio vulnificus. Dotychczas nie opisano przypadków wystąpienia zakażenia ran tym drobnoustrojem na terenie Polski, czy też przypadków posocznicy na tle zakażeń tym drobnoustrojem. Nie można jednak wykluczyć wystąpienia nierozpoznanych przypadków zakażenia. Istnieje konieczność różnicowania zakażenia ran wywołanych przez Vibrio vulnificus po ekspozycji na wodę morską, z zakażeniami ran wywołanymi takimi drobnoustrojami, jak Streptococcus z grupy A, czy Staphylococcus aureus. Dlatego przestrzega się w każdym przypadku unikania ekspozycji ran na wodę morską, gdyż może to skutkować ich zakażeniem.

Wymagania mikrobiologiczne co do wody w kąpieliskach, określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystanym do kąpieli (Dz. U. Nr 86, poz. 478), nie określają konieczności oznaczania obecności przecinkowców Vibrio sp. Dlatego też nie są przeprowadzane badania wody morskiej pobranej z kąpielisk, jak i miejsc wykorzystywanych do kąpieli w tym zakresie. Należy podkreślić, że monitoring jakości wody w polskich kąpieliskach morskich prowadzony jest zgodnie z zaleceniami KE do prowadzenia monitoringu i oceny jakości wody w kąpieliskach (na podstawie z dyrektywy 2006/7/WE), obowiązującymi wszystkie kraje Unii Europejskiej.


Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *