Urodziłeś się w latach 1991-1995? Musisz się stawić!


Zgodnie z Obwieszczeniem Wojewody Zachodniopomorskiego w dniach 26 lutego – 11 marca 2015 r. w godzinach 08.00 – 13.00 na terenie Miasta Świnoujście zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa mężczyzn rocznika 1996.
Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają również mężczyźni urodzeni w latach 1991 – 1995, bez określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej oraz kobiety urodzone w latach 1991 – 1996, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, a także osoby ,które ukończyły 18 rok życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeśli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Powiatowa Komisja Lekarska w Kamieniu Pomorskim
Siedziba: Starostwo Powiatowe ul. Wolińska 7b, 72-400 Kamień Pomorski
Terminy kwalifikacji wojskowej:
Dziwnów – 13.02.2015 r.
Dzień dodatkowy/ kobiety – 24.02.2015 r.

Osoby zgłaszające się do Powiatowej Komisji Lekarskiej przy ul. Wojska Polskiego 1/1 (Miejski Dom Kultury) powinny posiadać dowód osobisty oraz fotografię o wymiarach 3×4, posiadaną dokumentację medyczną dotyczącą stanu zdrowia, dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
Nieotrzymanie imiennego wezwania nie zwalnia od obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
BIK Świnoujście


Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *