Umowa na 9 milionów euro podpisana!


20 marca 2024 roku podpisano umowę na ponad 9 mln Euro na dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027,

zadań w ramach utworzonego partnerstwa obejmującego gminy z terytorium powiatu kamieńskiego, w tym: Gminę Dziwnów, Gminę Golczewo, Gminę Międzyzdroje, Gminę Kamień Pomorski, Gminę Świerzno, Gminę Wolin i Starostwo Powiatowe.


Działania mające wspólne cele dla danego regionu nazwano Zintegrowanymi
Inwestycjami Terytorialnymi
.  W celu ich realizacji 1 lutego 2023 r. w Dziwnowie podpisano Porozumienia w sprawie powołania Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), opracowania strategii ZIT oraz zarządzania ZIT Obszaru Funkcjonalnego Kamienia Pomorskiego.


Co to oznacza dla każdego mieszkańca?

To niemal zagwarantowane pieniądze na wspólną infrastrukturę taką jak kładki, zejścia na plażę, termomodernizacja obiektów publicznych, miejsca biwakowe czy rewitalizacja terenów zielonych oraz projekty skierowane bezpośrednio dla mieszkańców, które będą wspierać m.in. seniorów czy osoby o szczególnych potrzebach (osobami z niepełnosprawnościami i ich opiekunów).

Wszystkich projektów w partnerstwie jest ponad 40 i każdy z nich wspierać będzie naszą społeczność. Kluczem realizacji projektów objętych ZIT jest współdziałanie w partnerstwie, czyli wyście poza strefę komfortu gmin i działanie ponad granicami administracyjnymi.
Warto zaznaczyć, że jednomyślną decyzją gmin, z uwagi na ważne dla regionu szkolnictwo zawodowe, które obecnie przeżywa renesans, do partnerstwa włączono również sam Powiat Kamieński. To tylko potwierdza tezę, że wyzwania, które stoją przed nami, potrafią połączyć różne grupy interesów, dla skutecznego działania.

Podpisanie dzisiejszej umowy jest sukcesem finalizującym prace nad dużą ilością dokumentów, z dużą ilością spotkań z wieloma osobami i mieszkańcami, a wszystko po to by przy pomocy funduszy unijnych wpierać rozwój naszych społeczności. To był bardzo ciekawy proces obfitujący w szkolenia i wizyty studyjne, które przełożą się w niedalekiej przyszłości na wymierne korzyści dla mieszkańców i turystów.
Silnym wsparciem był dla nas projekt realizowany przez Związek Miast Polskich w ramach programu Centrum Wsparcia Doradczego Plus i Pani Anny Kardasz z całym zespołem ekspertów. W tym miejscu należy również podziękować wszystkim społecznikom będącym w Grupie Społeczno-Gospodarczej opiniującej strategię, Grupie roboczej przypisanej do strategii czy wolontariuszom biorącym udział w naradach i spotkaniach nad projektem strategii, za ich udział, poświęcony czas, energię i pomysły. Dzięki dużemu zaangażowaniu, cierpliwości partnerów i życzliwości wielu osób udało się sfinalizować kolejny krok projektu, który właśnie się rozpoczyna.


Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *