Święto Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Gminne obchody Święta Uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbyły się w sposób analogiczny do roku minionego. Z uwagi na wciąż obowiązujące obostrzenia sanitarne, także i tym razem zrezygnowano z uroczystego apelu, okazjonalnych wystąpień oraz pododdziału reprezentacyjnego Wojska Polskiego.

Dziwnów wiadomości - bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera

Dowiedz się pierwszy co się dzieje w Dziwnowie! Subskrybuj nasz newsletter i otrzymuj ważne informacje o tym, co dzieje się w Dziwnowie i okolicy.

Upamiętnienie tego szczególnego w historii Polski wydarzenia, podkreślono złożeniem okolicznościowych wiązanek pod Pomnikiem Zwycięstwa (przez lokalne władze oraz reprezentantów gminnych instytucji, sołectw i organizacji).

Należy przy tym zwrócić uwagę na fakt, że Konstytucja 3 Maja uchwalona 3 maja 1791 roku, była pierwszą w Europie (a drugą na świecie, po uchwalonej w Stanach Zjednoczonych) ustawą regulującą ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Jej zapisy, jak na koniec XVIII wieku, były bardzo nowoczesne (zakładały m.in. likwidację szlacheckiego prawa do tzw. liberum veto, wzięcie pod ochronę państwa ludności z najniższych warstw społecznych, trójpodział władzy) miały na celu stworzenie kompromisu pomiędzy szlachtą a królem, przy jednoczesnym wprowadzeniu szeregu innych, stanowiących odejście od dotychczasowej formuły rządów, ram prawnych.

Nadrzędnym celem zawartych w konstytucji zapisów, była znacząca zmiana w funkcjonowaniu państwa i nadanie mu całkowicie nowego kształtu (w zakresie kultury prawnej). Zwrócono w niej również szeroką uwagę na mieszkańców Rzeczypospolitej i ich rolę w kształtowaniu społecznego ładu. Na mocy tej uchwały, Rzeczpospolita stawała się faktycznie monarchią konstytucyjną. Zostały zakazane konfederacje, a władza ustawodawcza miała przejść w ręce sejmu.

UM Dziwnów

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.