Sanepid podsumował wakacje


Nałożono 29 mandatów karnych na łączną kwotę 8.000 zł. fot. imorze.pl

Zgodnie z danymi Kuratorium Oświaty w Szczecinie na terenie woj. zachodniopomorskiego organizację wypoczynku zgłosiło 2592 organizatorów dla 136 934 dzieci i młodzieży.
Do dnia 15.08.2011r. przedstawiciele Państwowej Inspekcji Sanitarnej skontrolowali 607 turnusów, które odbyły się w następujących formach:
– 314 w obiektach hotelarskich lub innych w których świadczone są usługi hotelarskie,
– 104 w obiektach używanych okazjonalnie do wypoczynku,
– 25 na obozach pod namiotami ze stałą infrastrukturą komunalną,
– 66 na obozach bez stałej infrastruktury komunalnej ( obozy pod namiotami ),
– 104 w placówkach w miejscu zamieszkania.

W w/w placówkach przeprowadzono łącznie 658 kontroli sanitarnych w liczbie tej: 19 w związku ze zgłoszonymi interwencjami oraz 2 w tzw.” dzikich” placówkach tj. tych które nie dopełniły obowiązku zgłoszenia zarejestrowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży do Kuratorium Oświaty w Szczecinie poprzez zgłoszenie do bazy wypoczynku.

Z ogólnej liczby 607 skontrolowanych turnusów w 50 stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości. W liczbie tej:

39 organizatorów nie zapewniło uczestnikom wypoczynku odpowiednich warunków sanitarno – higienicznych, nieprawidłowości dotyczyły głównie:
– przekroczonego limitu miejsc
– braku dostatecznej ilości łóżek, kilkoro dzieci spało po dwoje we wspólnym łóżku
– zniszczonej zużytej bielizny pościelowej poduszek, kołder i koców
– brudnych, zawilgoconych ścian i sufitów w pokojach uczestników wypoczynku,
– złego stanu sanitarno – higienicznego w pomieszczeniach sanitarnych
– braku umowy na wywóz nieczystości stałych
Do Państwowej Inspekcji Sanitarnej zgłoszono 18 interwencji dot. nieprawidłowych warunków sanitarno – higienicznych w placówkach wypoczynku, 14 z nich uznano za zasadne. W wyniku prowadzonej działalności nadzorowej przedstawiciele Państwowej Inspekcji Sanitarnej wydali: 9 decyzji merytorycznych oraz 63 płatnicze, ukarano 29 mandatami karnymi na łączną kwotę 8.000 zł. osoby odpowiedzialne za stwierdzone nieprawidłowości. We wszystkich placówkach wyegzekwowano prawidłowy stan sanitarno – higieniczny.

WSSE


Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *