Rezerwiści zakończyli ćwiczenia


W piątek 15 kwietnia, w 8. Flotylli Obrony Wybrzeża krótkotrwałe ćwiczenia wojskowe zakończyło ponad 130 żołnierzy rezerwy.

Powołani na ćwiczenia zostali rezerwiści posiadający przydziały mobilizacyjne do jednej z jednostek wojskowych 8.FOW.

Krótkotrwałe, 5-cio dniowe szkolenia żołnierzy rezerwy odbywają się w 8.FOW cyklicznie. Ich przebieg w pewnym zakresie jest jednakowy. Pierwszy dzień szkolenia poświęcony jest na umundurowanie, wyposażenie przybyłych do jednostki rezerwistów, uaktualnienie danych ewidencyjnych, szkolenie i instruktaże dotyczące m. in. zasad bezpieczeństwa, BHP, przepisów prawnych, przepisów przeciwpożarowych, ochrony informacji niejawnych oraz dyscypliny wojskowej.
W praktycznym etapie szkolenia zapoznano ćwiczących z budową i zasadami eksploatacji broni. Szkoleni doskonalili umiejętności z zakresu przyjmowania postaw strzeleckich, oraz doskonalili techniki celowania na trenażerach. Następnie, podczas zajęć na strzelnicy garnizonowej, odbyło się strzelanie ostrą amunicją.
Zakończone dzisiaj w świnoujskiej flotyll krótkotrwałe obowiązkowe ćwiczenia żołnierzy rezerwy były zorganizowane już drugi raz w tym roku. Oprócz tego rodzaju ćwiczeń w Świnoujściu realizuje się także szkolenia dla ochotników, którzy poprzez odbycie służby przygotowawczej a następnie kontrakt w Narodowych Siłach Rezerwowych chcą związać swoją przyszłość ze służbą zawodową.
8 FOW


Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *