Regulamin portalu Dziwnow.net§1 Postanowienia ogólne
1. Korzystanie z portalu Dziwnow.net (zwanego dalej Portalem), możliwe jest jedynie w przypadku akceptacji niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności dostępnej w Portalu. Użytkownicy Portalu, którzy nie akceptują niniejszego Regulaminu lub Polityki Prywatności z jakiegokolwiek powodu, nie mogą korzystać z Portalu ani żądać jakichkolwiek świadczeń ze strony Portalu.
2. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa.
3. Użytkownikami Portalu mogą być osoby indywidualne, prawne i nie posiadające osobowości prawnej, które zaakceptowały Regulamin i Politykę Prywatności i nie zostały wykluczone przez Administratora Portalu.
4. Wszelkie zauważone nieprawidłowości w działaniu Portalu Użytkownik może zgłaszać poprzez wysłanie e-maila na adres admin@dziwnow.net Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

§2 Komentarze i artykuły Użytkowników
1. Komentarzem lub artykułem Użytkownika (zwanym dalej Wypowiedzią) jest jakikolwiek fragment danych umieszczony przez Użytkownika w Portalu w postaci tekstu lub obrazu.
2. Portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę wypowiedzi. Odpowiedzialność za swoje wypowiedzi ponosi Użytkownik.
3. Portalu zastrzega sobie prawo do usuwania, modyfikacji i redagowania Wypowiedzi.
4. Użytkownik nie może redagować Wypowiedzi w sposób sugerujący że nie jest on autorem wypowiedzi, a szczególnie że autorem wypowiedzi jest administrator Portalu.
5. Wypowiedź nie może:
1. zawierać informacji sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, obrażających uczucia religijne,
2. zawierać danych osobowych lub teleadresowych,
3. zawierać odnośników do innych serwisów internetowych,
4. zawierać odnośników do informacji zabronionych przez Regulamin,
5. zawierać szkodliwej zawartości mogącej wpływać na stabilność działania Portalu, między innymi wirusów i ataków SQL injection,
6. zawierać reklamy oraz treści erotycznych i nieobyczajowych,
7. świadomie wprowadzać w błąd,
8. naruszać praw patentowych, autorskich, tajemnic handlowych oraz innych praw własności.
6. Portal zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkownika w tym adresu IP oraz treści jego wypowiedzi, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.

§3 Korzystanie z serwisu
1. Użytkownik nie może korzystać z Portalu w sposób powodujący przeciążanie łącza.
2. Użytkownik nie może korzystać z Portalu w inny sposób niż przez przeglądarkę internetową.
3. Użytkownik nie może wykorzystywać programów automatycznie pobierających zawartość Portalu bez pisemnej zgody administratora Portalu.
4. Użytkownik nie może kopiować, reprodukować, modyfikować danych umieszczonych w Portalu.
5. Użytkownik nie może bez pisemnego zezwolenia umieszczać w innych serwisach internetowych jakiejkolwiek części danych umieszczonych w Portalu.
6. Portalu może zablokować użytkownikowi możliwość korzystania z Portalu bez ostrzeżenia, a użytkownik nie może wnosić z tego powodu żadnych roszczeń.

§4 Gwarancja
1. Właściciel Portalu dostarcza Portal w stanie takim jaki jest, bez żadnych gwarancji i zobowiązań. Portal zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Portalu, dokonywanych w nim zmianach i modyfikacjach, bez konieczności uprzedzania Użytkowników o swoich zamiarach.
2. Portal zastrzega, że korzystanie z Portalu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika, nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie to przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do tego, że rezultat poszukiwań w internecie sprosta oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji, chyba, że taka gwarancja została w sposób wyraźny sformułowana w jakimkolwiek dokumencie sygnowanym przez Portal.
3. Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie zarządzania finansami, ochrony zdrowia, wychowania i edukacji dzieci, form spędzania wolnego czasu i wszelkich innych aspektów aktywności życiowej.

§5 Prawa własności intelektualnej
1. Informujemy, że Portal zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę i dźwięki i materiały wideo, a przyjęty w Portalu wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej.
2. Użytkownicy Portalu zobowiązują się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w nim treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga uprzedniej pisemnej zgody administratora Portalu.
3. Użytkownicy zapewniają, że jakiekolwiek korzystanie przez nich za pośrednictwem Portalu z materiałów chronionych prawami autorskimi na rzecz osób trzecich, w tym ich kopiowanie, przesyłanie i publiczne udostępnianie w Internecie odbywa się za zgodą uprawnionych podmiotów. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich zachowania sprzecznego z powyższym zastrzeżeniem.
4. Użytkownicy poprzez udostępnianie materiałów za pośrednictwem Portalu, wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku, a Portal gwarantuje sobie prawo do redagowania, kopiowania i rozpowszechniania tych materiałów.

§6 Czas obowiązywania Regulaminu
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na niniejszej stronie internetowej.
2. Niniejszy Regulamin przestanie obowiązywać w momencie opublikowania przez Portal nowego Regulaminu.
3. Aktualny Regulamin jest zawsze dostępny w Portalu.


Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *