Rada Ludowych Zespołów Sportowych

W dniach 18-20 października, w Dziwnowie, odbył się Zjazd Zachodniopomorskiej Rady Ludowych Zespołów Sportowych. W Zjeździe uczestniczyli przewodniczący rad powiatowych naszego województwa i wyróżniający się działacze tej sportowej organizacji.
Zjazd otworzył gospodarz naszej gminy – burmistrz Grzegorz Jóźwiak. W swoim wystąpieniu przybliżył gościom inicjatywy sportowe, które wspiera nasza gmina i jak ważną rolę pełnią w życiu mieszkańców i odwiedzających nas wczasowiczów. Ponadto przedstawił główne inwestycje, jakie Dziwnów aktualnie realizuje i jakie ma w najbliższych planach.
Odbyło się również posiedzenie najwyższego gremium ZZ LZS tj. Prezydium , pod przewodnictwem wicemarszałka województwa dr Jarosław Rzepy, który pełni funkcję Przewodniczącego Zarządu. W pracach Prezydium uczestniczył też Tomasz Paciejewski / zastępca Przewodniczącego ZZ LZS/, Ryszard Litwińczuk i Krzysztof Bagiński /burmistrz Białogardu/. Radę Główną Krajowego Zrzeszenia LZS reprezentował kolega Stanisław Kopeć /Przewodniczący Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej/.
Podsumowania sportowej działalności , działań statutowych jak również finansowych dokonała także na swoich posiedzeniach Wojewódzka Komisja Rewizyjna ZZ LZS pod przewodnictwem kolegi Borysa Kaliniewicza.
Sobota była dniem obrad Rady Wojewódzkiej Zachodniopomorskiego Zrzeszenia LZS , które prowadzili koledzy Stanisław Kopeć i Tomasz Paciejewski . Głównym tematem obrad było podsumowanie organizowanych imprez mistrzowskich w roku 2013. W podsumowaniu podkreślono, że zarówno w Mistrzostwach Polski Zrzeszenia LZS jak i w poszczególnych dyscyplinach jesteśmy mocni organizacyjnie i kadrowo oraz mamy znakomite relacje, jako LZS-y, z władzami samorządowymi. Podczas obrad padło wiele wniosków i uwag pod adresem Ministerstwa Sportu i Turystyki. Krótką formę szkoleniową dla uczestników wygłosiła koleżanka Maria Tumanowicz /Sekretarz Generalna ZZ LZS/ .
Uczestnicy zjazdu podkreślili, że Dziwnów ze swoją przyjazną atmosferą i klimatem stał się dla sportu LZS -owskiego w naszym województwie swoistą mekką. Odbywa się tu wiele imprez sportowych o zasięgu krajowym, wojewódzkim i lokalnym, a władze Dziwnowa są szeroko otwarte na współpracę z organizacjami i stowarzyszeniami sportowymi. Na zakończenie Zjazdu wójt wielce usportowionej gminy wiejskiej Kozielice, kolega Edward Kiciński, zaprosił wszystkich uczestników na następne spotkanie do swojej gminy.
Ludowe Zespoły Sportowe

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *