Przydatne informacje na temat koronawirusa


W związku z rozprzestrzeniającym się zagrożeniem koronawirusem przedstawiamy przydatne informacje oraz zalecenia Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Czym jest koronawirus?
Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem.

Jak często występują objawy?
Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok.15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2-3% osób chorych. Prawdopodobnie dane te zawyżone, gdyż u wielu osób z lekkim przebiegiem zakażenia nie dokonano potwierdzenia laboratoryjnego.

Kto jest najbardziej narażony?
Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?
Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu, zaprezentowane poniżej. Metody te stosuje się również w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową np. grypie sezonowej (w przypadku której, szczyt zachorowań przypada w okresie od stycznia do marca każdego roku).

Pamiętaj o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:
1. Często myć ręce.
2. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu.
3. Zachować bezpieczną odległość co najmniej 1-1,5 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę.
4. Unikać dotykania oczu, nosa i ust.

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w północnych Włoszech, Chinach, Korei Południowej, Iranie, Japonii, Tajlandii, Wietnamie, Singapurze lub Tajwanie i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, to:
bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną:
PSSE Świnoujście tel. (91) 321-24-94, nr telefonu alarmowego 694-493-765
PSSE Kamień Pomorski tel. (91) 382-01-44, nr telefonu alarmowego 694-493-754
lub
zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego w regionie, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego, Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do Chin, Hongkongu oraz Korei Południowej, Włoch, Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu.

Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa w poszczególnych państwach i regionach, w tym potrzebne dane kontaktowe, znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Jak mają postępować osoby w naszym regionie u których występują objawy podobne do opisanych?
Mieszkańcy Gminy Dziwnów powinni telefonicznie skontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczna w Kamieniu Pomorskim
tel. +48 91 38 20 144, lub całodobowo +48 694 493 754


Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *