Przekazanie 30 Kompani Chemicznej w podporządkowanie 8 Batalionu Saperów


Uroczystość włączenia chemików do 8 Batalionu Saperów. fot. dziwnow.net

W środę, 5 stycznia, w Dziwnowie miała miejsce uroczystość przekazania 30 Kompani Chemicznej w podporządkowanie 8 Batalionu Saperów. Zmiana nastąpiła w związku z trwającym procesem restrukturyzacyjnym w Marynarce Wojennej wynikającym z założeń „Planu i strategii rozwoju Sił Zbrojnych RP”.
Zmiana podporządkowania jednostki odbyła się przy uwzględnieniu wszystkich potrzeb indywidualnych i personalnych kadry zawodowej.
W czasie uroczystej zbiórki stanów osobowych odczytano rozkaz o rozformowaniu 30 Kompani Chemicznej i przekazaniu jej w struktury 8 Batalionu Saperów. Kontradmirał Krzysztof TERYFTER, dowódca 8 Flotylli Obrony Wybrzeża podziękował żołnierzom zawodowym oraz pracownikom wojska, za trud i poświęcenie w codziennej służbie, pracy i szkoleniu oraz wręczył dowódcy „chemików” pamiątkowy ryngraf. Dowódca 30 Kompani Chemicznej kpt. Gerard OLSZEWSKI podziękował podwładnym i współpracownikom za profesjonalne wykonywanie swoich obowiązków. Podczas zbiórki przypomniano również rodowód i historię 30 Kompani Chemicznej.
Rys historyczny jednostki:
Pierwsze przesłanki dotyczące stworzenia bojowych pododdziałów wojsk chemicznych w MW sięgają lat 50 tych ubiegłego stulecia. Marynarze chemicy w strukturach flotylli rozpoczęli realizację zadań już w marcu 1961, jako pluton Obrony Przeciwchemicznej w składzie Bazy MW Świnoujście w kompleksie „Grodek”. Pierwszym dowódcą plutonu został ppor. Andrzej MAGDZIARZ. W związku z reorganizacją Bazy MW i dostosowaniem jej do nowych koncepcji działań na morzu, w maju 1965 roku pluton został przeformowany i przeniesiony do kompleksu koszarowego Janogród w Międzyzdrojach. Na podstawie rozkazu DMW Nr 033/Org. z dnia 7 maja 1966 utworzona zostaje 30. Kompania Obrony Przeciwchemicznej z miejscem stacjonowania Międzyzdroje.
Pierwszym dowódcą kompanii został por. Kazimierz DULNIK. Początki funkcjonowania 30 Kompanii Chemicznej wiązały się z koniecznością rozwiązania wielu problemów. Rozpoczęto między innymi budowanie zaplecza obsługowo technicznego oraz bazy szkoleniowej. Od chwili powstania jednostki jej obsada etatowa oraz wyposażenie w sprzęt pozwalały na realizację podstawowych zadań polegających na prowadzeniu rozpoznania skażeń bojowych środków trujących, środków promieniotwórczych a także likwidacji skutków użycia broni chemicznej i masowego rażenia.
Na mocy zarządzenia MON Nr 85/MON z 16 listopada 1989 r. rozszerzono zakres zadaniowy jednostki powołując w jej składzie Chemiczno-Radiacyjny Zespół Awaryjny wyposażony w nowoczesny sprzęt ratownictwa chemicznego. W okresie ponad 44 letniego istnienia, kompania realizowała wiele zadań na rzecz obronności państwa we współdziałaniu z instytucjami samorządowymi w ramach krajowego systemu reagowania kryzysowego oraz ratownictwa chemicznego.
Do najistotniejszych, na przestrzeni lat, zadań jakie realizowała kompania trzeba zaliczyć zabezpieczenie radiacyjne Portu Wojennego w Świnoujściu po awarii w elektrowni atomowej w Czarnobylu w 1986 roku, monitoring napromieniowania wpływających do portu statków Bazy Terminalu Promów Morskich; profilaktyczna dezynfekcja powracających PKW z Iraku, Czadu i Konga w porcie Szczecin, coroczne ćwiczenia antyterrorystyczno-ratownicze w województwie zachodniopomorskim czy też prowadzenie stałego monitoringu w ramach Krajowego Sytemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania.
Na przestrzeni minionych lat kompanią dowodziło 11 oficerów, byli to:
* por. Kazimierz DULNIK (1966-1971)
* por. Wiesław KUJAWA (1971 – 1974);
* por. Andrzej FLAKOWSKI (1974 – 1976);
* por. Czesław SMOLIŃSKI (1976 – 1979);
* por. Marian MATYSIAK (1979-1986)
* por Wiesław MARGULA (1986-1989)
* por. Jacek BARAŃSKI (1989- 1992)
* por. Andrzej ZACHAJ (1992-1999)
* kpt. Jarosław ŻBIK (1999-2007)
* kpt. Zbigniew OLEJNICZAK (2007-2010)
* kpt. Gerard OLSZEWSKI (2010-).
30 Kompania Chemiczna w okresie swojego istnienia została wyróżniona między innymi tytułami „Przodujący pododdział MW” i „Zasłużonej jednostki dla gminy Międzyzdroje” oraz „Medalem Pamiątkowym za zasługi dla MW RP” Jednostka może poszczycić się wieloma wymiernymi efektami szkoleniowo-wychowawczymi oraz działalnością na rzecz regionu i społeczeństwa.

8  FOW


Komentarze

4 odpowiedzi na „Przekazanie 30 Kompani Chemicznej w podporządkowanie 8 Batalionu Saperów”

 1. Służyłem – wiosna78 bardzo miłe wspomnienia. Pozdrowienia dla kolegów z poboru wiosna 78.

 2. służyłem-wiosna74 do jesieni75 dca.dr. rozp.skażeń pozdrawiam.

  1. Sławek 53

   Służyłem w tym samym czasie. Najpierw jako d-ca dr
   d-ca inst a potem jako laborant. Moim dowódcą był ppor
   Czesław Smoliński . Wcześniej byłem w Biskupcu 5 k .

  2. Służyłem 1974-76 w sekcji technicznej dowodził kompanią kpt. Andrzej Flakowski a dow. drużyny był bsm. Zeller,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *