Przedszkole w Dziwnowie pozostanie zamknięte


Burmistrz Dziwnowa informuje, że ze względu na trwający stan epidemii, a co za tym idzie, konieczność dostosowania pracy placówki przedszkolnej do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, do dnia 24 maja 2020 roku, Przedszkole Publiczne „Promyk Słońca” w Dziwnowie, nie będzie wznawiało swojej działalności.

Mając na względzie bezpieczeństwo zarówno dzieci jak i ich rodzin, a także personelu placówki przedszkolnej, do czasu przygotowania stosownych procedur (związanych m.in.: z przyjmowaniem pod opiekę dzieci w tych trudnych okolicznościach, zabezpieczenia w niezbędny sprzęt oraz środki odkażające), placówka pozostanie nieczynna.

W związku z powyższym, bardzo prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość (dzieci oraz rodziców). Mamy nadzieję, że wszystkie podjęte kroki, zmierzające do bezpiecznego przebywania dzieci w placówce, będą zaakceptowane przez Powiatową Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Kamieniu Pomorskim. Ich nadrzędnym celem jest bowiem zapewninienie bezpieczeństwa wszystkim uczęszczającym do przedszkola dzieciom, a także osobm stanowiącym nad nimi opiekę.

Urząd Miejski w Dziwnowie


Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *