Pracownicy OPS rozmawiali z dziećmi o przemocy


fot. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziwnowie

W dniu 23.11.2011r. Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziwnowie przeprowadzili spotkania w Szkole Podstawowej w Dziwnowie w klasach IV, V, VI.Celem spotkań było zapoznanie dzieci z działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej, uświadomienie dzieciom problemu przemocy i agresji, dostarczenie najważniejszych informacji o instytucjach które pomagają ofiarom przemocy, oraz celami Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego. Dzieci wykazały się dużą wiedzą w zakresie poruszanych tematów oraz aktywnością w dyskusji. Ważnym punktem spotkania było przeprowadzenie ankiety przygotowanej przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, dotyczącej
zjawiska przemocy i agresji. Przeprowadzenie jej ma na celu zbadanie jak dzieci rozumieją i definiują słowo „przemoc”, czy wiedzą do kogo zwracać się o pomoc w razie zagrożenia, jakie instytucje zajmują się pomocą w takich sytuacjach, jaką dzieci wykazują wrażliwość w tym temacie i czy jest on im znany. Wizyta pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Szkole zakończyła się miłym akcentem,
Pani Dyrektor wraz z Panią Pedagog i uczniami wręczyła pracownikom OPS kwiaty i złożyła życzenia z okazji Dania Pracownika Socjalnego przypadającego na dzień 21.11.2011r.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziwnowie


Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *