Poszukiwani kandydaci na strażnika miejskiego


Urząd Miejski w Dziwnowie ogłasza nabór kandydatów do pracy w charakterze strażnika miejskiego.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • ukończone 21 lat,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie minimum średnie lub średnie branżowe,
 • nienaganna opinia,
 • sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
 • strażnikiem miejskim nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane
  z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej,
 • posiadanie prawa jazdy kat. B

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko aplikant/strażnik Straży Miejskiej” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dziwnowie ul. Szosowa 5 w terminie do dnia 26.06.2023 r. w godzinach pracy urzędu (decyduje data wpływu do sekretariatu Urzędu Miejskiego)


Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *