Otwarto lodowisko w Dziwnowie

Miejski Ośrodek Sportu i Kultury w Dziwnowie zaprasza miłośników zimowego szaleństwa do korzystania z lodowiska znajdującego się przy ul. Dziwnej (Orlik). Lodowisko będzie czynne od 3 stycznia.

Dziwnów wiadomości - bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera

Dowiedz się pierwszy co się dzieje w Dziwnowie! Subskrybuj nasz newsletter i otrzymuj ważne informacje o tym, co dzieje się w Dziwnowie i okolicy.

Przypominamy godziny otwarcia lodowiska:
Od poniedziałku do piątku 14.00-21.00
soboty i niedziele 10.00-21.00
Z obiektu można korzystać bezpłatnie posiadając własne łyżwy. Koszt wypożyczenia sprzętu na lodowisku to 5zł/1h.

Studio fotograficzne Dziwnów 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z LODOWISKA
Właścicielem lodowiska jest Gmina Dziwnów.
Gospodarzem obiektu jest Miejski Ośrodek Sportu i Kultury.
Uznaje się, że osoby przebywające na terenie lodowiska zapoznały się z postanowieniami niniejszego regulaminu i zobowiązały się do bezwzględnego przestrzegania jego postanowień.
Korzystanie z lodowiska jest bezpłatne.
Lodowisko jest czynne dla klientów indywidualnych:
● od poniedziałku do piątku w godzinach 13:00-21:00 (szkoły z opiekunem od 9-13)
● w soboty, niedziele i ferie zimowe 10:00-13:00 i 14:00-21:00.
Ostatnie wejście na godzinę przed zamknięciem.
Zawsze w godz. 13:00-14:00 lodowisko jest wyłączone w celu konserwacji – wszystkie osoby muszą opuścić taflę lodu.
W przypadku organizowania imprez lub zajęć zorganizowanych Gospodarz ma prawo do zmiany harmonogramu korzystania z lodowiska.
W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych lodowisko może zostać zamknięte.
OBOWIĄZKIEM OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z LODOWISKA JEST DOSTOSOWANIE SIĘ DO ZALECEŃ OBSŁUGI OBIEKTU.
Ślizgawki trwają 60 minut a wejścia na lodowisko odbywają się o pełnych godzinach.
Na taflę lodowiska można wchodzić i wychodzić wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych.
Jednorazowo na tafli lodowiska może przebywać maksymalnie 40 osób.
Na płycie lodowiska należy zachować maksymalną ostrożność podczas korzystania z niego. Korzystający z lodowiska ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa.
Dzieci do lat 8 korzystają z lodowiska tylko pod opieką rodziców lub opiekunów będących na łyżwach.
Na lodowisku obowiązuje ruch prawostronny.
Zaleca się jazdę w kaskach, nakolannikach, nałokietnikach i w rękawiczkach, szczególnie dzieciom do lat 10.
Podczas przebywania na lodowisku zabrania się:
● urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw, jazdy pod prąd, potrącania i podcinania,
● jazdy z dziećmi na rękach,
● jazdy na długich łyżwach (panczenach), jazdy z kijami hokejowymi, plecakami i aparatami fotograficznymi,
● wnoszenia na taflę lodowiska puszek, kartonów i butelek,
● rzucania śnieżkami,
● siadania na bandach lodowiska,
● chodzenia po tafli lodowiska w obuwiu bez łyżew,
● palenia tytoniu i picia alkoholu,
● niszczenia sprzętu i urządzeń,
● stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla użytkowników lodowiska,
● wprowadzania zwierząt.
Za uszkodzenia telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych wnoszonych na teren obiektu Miejski Ośrodek Sportu i Kultury nie odpowiada.
Za rzeczy pozostawione w szatni obsługa nie odpowiada.
Obowiązuje bezwzględny zakaz chodzenia w łyżwach po terenie okalającym lodowisko poza wyłożonymi wykładzinami gumowymi.
Zarządca obiektu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe wskutek czynników od niego niezależnych, za zdarzenia losowe oraz za braki, które nie były dostrzegalne pomimo dbałości o stan obiektu.
Wszelkie zauważone uszkodzenia (m.in. uszkodzenia tafli lodu lub wyposażenia), wypadki z udziałem użytkowników lodowiska lub inne nieprawidłowości należy zgłaszać do obsługi lodowiska.
W przypadku stwierdzenia szkód osoby odpowiedzialne za dokonanie zniszczeń zostaną obciążone materialnie.
Za zniszczenie, uszkodzenie lub zgubienie wypożyczonych łyżew obowiązuje uiszczenie opłaty w wysokości 100 PLN.
Ostrzalnia łyżew jest bezpłatna (jedna osoba może naostrzyć jedną parę łyżew).
Na terenie obiektu obowiązuje zakaz przebywania osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
Osoby łamiące zasady niniejszego regulaminu będą wypraszane z lodowiska.
Osoby stale łamiące zasady regulaminu nie będą wpuszczane na lodowisko.
Uwagi i skargi prosimy zgłaszać u kierownika obiektu pod numerem tel. 607965991 lub u obsługi lodowiska.
Na sygnał dźwiękowy obsługi lodowiska oznaczający koniec opłaconego czasu korzystania z lodowiska, korzystający z lodowiska powinni opuścić taflę lodowiska przez bramkę wyjściową.
Na obiekcie znajduje się wypożyczalnia łyżew.
Koszt wypożyczenia jednej pary łyżew wynosi 5 zł / godzinę
Kasa przy lodowisku oraz wypożyczalnia łyżew czynne są 20 minut przed każdą pełną godziną zegarową.
Łyżwy wypożyczane są na jednostkę czasową wynoszącą 60 minut; po przekroczeniu tego czasu naliczana jest dodatkowa opłata za kolejną jednostkę czasową.
Wypożyczenia łyżew dokonuje się na podstawie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
Zabrania się przekazywania wypożyczonego sprzętu innym osobom.
Wypożyczający pokrywa koszty naprawy zniszczonych łyżew lub ich utraty.

Godziny wejść:

w godzinach od 10:00 do 21:00
I wejście od godz. 10:00 do 10:50
II wejście od godz. 11:00 do 11:50
III wejście od godz. 12:00 do 12:50 (ostatnie wejście o godz. 12:00)
13.00-14.00 przerwa na konserwację lodowiska
IV wejście od godz. 14:00 do 14:50
V wejście od godz. 15:00 do 15:50
VI wejście od godz. 16:00 do 16:50
VII wejście od godz. 17:00 do godz. 17:50
VIII wejście od godz. 18:00 do godz. 18:50
IX wejście od godz. 19:00 do godz. 19:50
X wejście od godz. 20.00 do godz. 20.50

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.