Niespodziewane wybory przed końcem kadencji


Tydzień temu odbyły się wybory burmistrza Dziwnowa i radnych Rady Miejskiej. Okazuje się, że mieszkańcy znowu będą wybierać. Za kilka dni odbędą się wybory w naszej gminie.

Tym razem będą to wybory w sołectwie Dziwna, gdzie mieszkańcy wybiorą nowego sołtysa i radę sołecką.

OGŁOSZENIE
Na podstawie § 29 ust. 1 Statutu Sołectwa Dziwna zwołuję zebranie sołeckie dla wyborów uzupełniających Sołtysa i Rady Sołeckiej.
Zebranie odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2024 r. o godz. 17.30 w sali Domu Kultury w Dziwnowie, ul. Marynarki Wojennej 4D.

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Informacja o złożonych rezygnacjach członków Rady Sołeckiej i sołtysa.
  3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia przedterminowych wyborów sołtysa.
  4. Zgłoszenie kandydatów na Sołtysa
  5. Przeprowadzenie tajnego głosowania i ogłoszenie wyniku wyborów.
  6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia przedterminowych wyborów członków Rady Sołeckiej.
  7. Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Sołeckiej.
  8. Przeprowadzenie tajnego głosowania i ogłoszenie wyników wyborów.
  9. Zakończenie zebrania.

Burmistrz Dziwnowa
Grzegorz Jóźwiak


Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *