Masowa wymiana dowodów osobistych


Zdjęcia w Dziwnowie

W tym roku upływa 10 lat od wymiany dowodów książkowych na dowody plastikowe. Według szacunków Ministerstwa Cyfryzacji dotyczy to ponad 5 mln Polaków, którzy podlegają obowiązkowi wyrobienia nowego dokumentu tożsamości.

Większość z nas pamięta jeszcze dokumenty papierowe zawierające mnóstwo zapisów, takich jak adres zameldowania, miejsce zatrudnienia oraz dane żony, męża czy dzieci. Od 1 marca 2015 r. w nowych dowodach nie widnieje informacja dotycząca zameldowania, zrezygnowano z wzoru podpisu, nie ma też wzmianki o kolorze oczu czy wzroście, pojawiła się za to dodatkowa rubryka: obywatelstwo, ułatwiająca poruszanie się poza granicami kraju. Istotną częścią zarówno starszej, jak i nowszej wersji dowodu jest także data ważności, której upłynięcie może przysporzyć nam wiele problemów. Przez cały czas obowiązuje wymiana dowodu ze względu na upływ terminu ważności po 10 latach od jego wydania.

O nowy dowód osobisty wnioskować będzie w sumie 8 mln obywateli, z których ponad 5 mln zgłosi się ze względu na upływ 10-letniego terminu ważności ich dotychczasowych dokumentów, a kolejne 3 mln osób zawnioskuje o nowy dowód z innych powodów, jak np. zagubienie, zniszczenie czy kradzież.

Gdzie zrobić zdjęcia w Dziwnowie

W ciągu godziny można wykonać zdjęcia do dokumentów w Dziwnowie, przy ulicy Reymonta 10 (budynek Hali Sportowo-Widowiskowej. Zakład jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-12:00. Można też umówić się na inną godzinę telefonicznie.

Od ponad 2 lat miejsce składania wniosków o dowód osobisty nie jest uzależnione od zameldowania. Każdy może zgłosić się po nowy dokument w dowolnym organie, dowolnej gminy na terytorium kraju. Urzędy na wydanie dowodu mają 30 dni od złożenia wniosku.


Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *