Manewry NATO STEADFAST DEFENDER-24


NATO rozpoczęło serię ćwiczeń pod wspólnym kryptonimem STEADFAST DEFENDER-24 (STDE-24).

W ćwiczeniach, które odbędą się głównie w Europie Środkowej, weźmie udział ok. 90 000 żołnierzy ze wszystkich państw NATO oraz Szwecji. W ramach ćwiczeń sprawdzona zostanie zdolność sił Sojuszu do odstraszania i obrony, w tym odparcia ataku potencjalnego adwersarza na państwa NATO.

W ramach ćwiczeń STDE-24 Polska pełni rolę jednego z państw-gospodarzy i przyjmuje na swoim terytorium znaczną ilość żołnierzy i sprzętu Sojuszników, w tym w ramach ćwiczenia narodowego z udziałem sił zbrojnych innych państw pk. DRAGON 24 (DR-24), które jest kluczowym elementem STDE-24.

W ćwiczeniu DR-24 zaangażowane jest łącznie ok. 20 000 żołnierzy i 3 500 jednostek sprzętu z 9 państw NATO, w tym około 15 000 żołnierzy z Sił Zbrojnych RP. DR-24 jest sprawdzianem współdziałania i wykonywania zadań bojowych na lądzie, morzu, w powietrzu oraz w cyberprzestrzeni.

Główne siły do udziału w ćwiczeniu deleguje 11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej, wsparta żołnierzami wojsk specjalnych, sił powietrznych, marynarki wojennej i obrony terytorialnej. W ćwiczenie zaangażowane są również elementy pozamilitarnej części systemu obronnego państwa, poczynając od administracji rządowej po administrację samorządową na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym.

Ćwiczenia w ramach STDE-24, w tym ćwiczenia narodowe z udziałem sił zbrojnych innych państw, takie jak DR-24, czy prowadzone przez U.S. European Command ćwiczenie DEFENDER-24 (DE-24), stanowią największy pokaz zdolności obronnych Sojuszu i jego państw członkowskich od 1999 r., tj. od tzw. pierwszej fali rozszerzenia NATO, która objęła Polskę, Czechy i Węgry. Ćwiczenia zbiegają się również z obchodami 75. rocznicy powstania NATO.


Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *