Likwidacja podwójnej zaliczki na podatek dochodowy za listopad


Podatnicy podatku dochodowego nie płacą podwójnej zaliczki za listopad 2012 r. Zaliczkę za grudzień 2012 r. oblicza się według tych samych zasad co za inne miesiące. Ta sama zasada obowiązuje również podatników płacących zaliczki kwartalne – zaliczka za IV kwartał 2012 r. jest obliczana tak samo jak zaliczki za trzy pierwsze kwartały.
Termin wpłaty zaliczki za grudzień 2012 r. i IV kwartał 2012 r. został określony na 20 stycznia 2013 r.
Podatnik nie jest zobowiązany do wpłaty zaliczki w terminie do 20 stycznia 2013 r., jeżeli przed tym terminem złoży zeznanie podatkowe za 2012 r. i wpłaci podatek dochodowy obliczony według zasad określonych w art. 45 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Podstawa prawna: art. 44 ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 361).
Zasady te dotyczą również płacenia zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych.
Podstawa prawna: art. 25 ust. 1a, art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 74 poz. 397 ze zm).
Urząd Skarbowy


Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *