Brak przydatności wody do spożycia


W dniu 08.03.2016 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim decyzją znak: PS-N-HK-4401-600-74/16 stwierdził brak przydatności wody do spożycia

z wodociągu publicznego Łukęcin, ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody bakteriami grupy coli.
W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim ww. decyzją nakazał Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Mickiewicza 19, 72-420 Dziwnów, zarządzającym ww. wodociągiem:
1. podjąć działania w celu ustalenia przyczyny zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody oraz podjąć działania naprawcze zmierzające do poprawy jakości wody podawanej przez wodociąg publiczny Łukęcin z terminem ich realizacji do dnia 20 marca 2016 r.;
2. na czas prowadzenia prac naprawczych zmierzających do poprawy jakości wody zapewnić mieszkańcom miejscowości zaopatrywanej w wodę przez wodociąg publiczny Łukęcin zastępcze źródło dostawy wody;
3. poinformowaćmieszkańców miejscowości zaopatrywanej w wodę przez wodociąg publiczny Łukęcin, iż do czasu uzyskania poziomu parametrów mikrobiologicznych zgodnych załącznikiem nr 3 A do rozporządzenia Ministra Zdrowia, w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – że woda nie może być wykorzystywana do picia i na potrzeby gospodarcze. Woda może być wykorzystywana jedynie do celów W.C.

WSSE


Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *