Z Dziwnowa do Wojsk Specjalnych

Dzisiaj odbyło się spotkanie z przedstawicielem Wojsk Specjalnych na temat zasad, kwalifikacji i naboru do służby w tej formacji. Przedstawiciel Wojsk Specjalnych spotkał się z zainteresowanymi tematyką żołnierzami w Klubie 8. Batalionu Saperów w Dziwnowie. Spotkanie skierowane było do podoficerów i szeregowych zawodowych i cieszyło się dużym zainteresowaniem.
Przedstawiciel Dowództwa Wojsk Specjalnych w swojej prezentacji przybliżył słuchaczom zagadnienia dotyczące służby w jednostkach specjalnych, zasady rekrutacji, rejony działań, uzbrojenie i wyposażenie, którym dysponują żołnierze.
Nabór do jednostek Wojsk Specjalnych prowadzony jest cyklicznie. Ze względu na szczególne wymagania stawiane przed żołnierzami, po drobiazgowej selekcji, do służby trafią tylko najlepsi kandydaci. Warunkami podstawowymi są nienaganny stan zdrowia, odporność psychiczna oraz bardzo dobra kondycja fizyczna. Dodatkowe atuty stanowią: znajomość języków obcych, przebyte kursy specjalistyczne (np. spadochronowy, płetwonurków), wykształcenie.
8 FOW

One thought on “Z Dziwnowa do Wojsk Specjalnych”

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>