Nie wytną 600 drzew w drodze na Wolin

Konserwator zabytków nie wyraził zgody na wycinkę drzew wzdłuż drogi Międzywodzie – Wolin. Drzewa rosnące wzdłuż drogi to klony jawory, których wiek przekracza niekiedy 100 lat. Wyrażono zgodę na wycinkę jedynie tych chorych i zagrażających bezpieczeństwu. Starostwo chciało m.in ustawić bariery energochłonne na odcinku Wolin – Unin w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wygląda...

Wyłoniono wykonawcę PSZOK w Międzywodziu

W ogłoszonym przetargu na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Międzywodziu wybrano wykonawcę. Przedmiot zamówienia wykonanie: ogrodzenia terenu, uszczelnienie podłoża, utwardzenie powierzchni kostką betonową i betonem pod plac składowo-manewrowy....