Regaty Pożegnanie Lata – zaproszenie

W najbliższy weekend 31.08-2.09 w Dziwnowie odbędą się Regaty „Pożegnanie Lata” Memoriał A. Skowrońskiego„Wuja”. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa. Poniżej plan regat i instrukcja żeglugi.

PLAN REGAT:
31.08.2018
17.00 Spotkanie żeglarzy biorących udział w regatach na Pirsie w Międzywodziu- smażenie ryby, żeglarskie wspominki.

01.09.2018r.
9.00-11.00- Przyjmowanie zgłoszeń do regat przez członków komisji. Nabrzeże Kościuszkowskie Dziwnów
11.30– Oficjalne otwarcie regat.
12.10– Start do I Etapu Memoriałowego A. „Wuja” Skowrońskiego Śledź po rzece Dziwnej.
14.00– Start do II Etapu z metą w Międzywodziu.
18.00– Ogłoszenie wyników pierwszego dnia regat i poczęstunek, OGNISKO DLA KIBICÓW Z PIECZENIEM KIEŁBASEK!!! Pirs w Międzywodziu.

02.09.2018r.
12.00 – Start do III Etapu Regat : Międzywodzie – Dziwnów
15.00– Ogłoszenie wyników, wręczenie pucharów i nagród oraz oficjalne zakończenie regat. Nabrzeże Kościuszkowskie w Dziwnowie.

ZAWIADOMIENIE O REGATACH „POŻEGNANIE LATA” O PUCHAR
PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ
MEMORIAŁ ANDRZEJA SKOWROŃSKIEGO „WUJA”

1.TERMIN I MIEJSCE REGAT
Regaty odbędą się w Dziwnowie w dniach 01.08.-02 września 2018r. Biuro regat będzie w marinie letniej.
2.ORGANIZATOR
-Gmina Dziwnów
– Dziwnowskie Bractwo Żeglarskie
-MOSiK Dziwnów
– Sołectwo Międzywodzie
3.PRZEPISY I INFORMACJE DODATKOWE
Regaty rozgrywane będą w oparciu o Przepisy Regatowe Żeglarstwa ISAF edycji 2017-2020.
W regatach uczestniczą jachty turystyczne, które zostaną podzielone wg długości kadłuba:
do 6., od 6m. do 8m. i powyżej 8m.
4. WARUNKI UCZESTNICTWA. ZGŁOSZENIA
Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie załogi do godz.11.30 01 września 2018r.
5.ZGŁOSZENIA W MIEJSCU REGAT
Zgłoszeń formalnych w miejscu regat należy dokonać w biurze regat, Dziwnów marina letnia 01.09.2018r. do godz. 11.30 lub na adres email dziwnowskiebractwo@gmail.com
6.INSTRUKCJA REGAT
Instrukcję żeglugi zawodnicy otrzymają po dokonaniu zgłoszeń formalnych.
7.NAGRODY
Nagrody otrzymają załogi, które zajmą miejsca 1-3 w każdej z grup.
Losowanie nagród dla wszystkich załóg po zakończeniu regat.
8.PRAWA DO WIZERUNKU
Zgłaszając się do regat zawodnicy wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystanie ich wizerunku przez organizatorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.
9.ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht, wynikającą z udziału w regatach.
10.INFORMACJE I OSOBY KONTAKTOWE
Krzysztof Skowroński Tel. 501460164
Jacek Rasiński Tel. 785645024
Jarosław Tomański Tel. 792465752

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.