Mandaty na 129 tys. zł – raport Sanepidu sezon 2013

sanepidWojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie podsumowała kontrole w okresie tegorocznych wakacji.

Na terenie województwa zachodniopomorskiego do końca sierpnia br. przeprowadzono 866 kontroli wypoczynku dzieci i młodzieży na 846 turnusach z czego:

Międzyzdroje sesja fotograficzna

469 zorganizowano w obiekcie hotelowym lub innym w którym świadczone są usługi hotelarskie
154 w obiektach używanych okazjonalnie do wypoczynku
86 zorganizowanych w formie obozów pod namiotami z czego 44 ze stałą infrastrukturą komunalną i 42 bez
140 turnusów zorganizowano w miejscu zamieszkania
W województwie zachodniopomorskim zgłoszonych zostało 2,5 tyś. turnusów na których wypoczywało blisko 127 tysięcy uczestników.

Podczas kontroli Inspektorzy Sanitarni nie natrafili na „dzikie” turnusy, czyli takie, które nie zostały zgłoszone do elektronicznej bazy wypoczynku Ministerstwa Edukacji Narodowej.

UCHYBIENIA I NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Z wyniku przeprowadzonych kontroli odnotowano 26 turnusów w których inspektorzy stwierdzili uchybienia i nieprawidłowości. Najczęstsze z nich to: brak odpowiednich warunków sanitarno – higienicznych, niedostateczna liczba urządzeń sanitarnych, brak ciepłej wody do mycia czy brak aktualnej dokumentacji zdrowotnej personelu.

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

W pionie Higieny Dzieci i Młodzieży Inspektorzy Sanitarni wystawili 14 mandatów karnych na kwotę 2900 złotych za:

Zły bieżący stan sanitarny pomieszczeń sanitarnych na obozach pod namiotami (zniszczone, brudne ściany kabin wc, niedrożne umywalki, brudne wyposażenie)
Brud i nieporządek w namiotach ( brudne koce, nieosłonięte gąbki do spania ),
Zły stan sanitarno – techniczny w obiektach (brudne pomieszczenia uczestników, urządzenia sanitarne, podłogi w sali gimnastycznej i świetlicy),
Niewłaściwe przechowywanie pościeli dla uczestników turnusów
Brak segregacji żywności w urządzeniach chłodniczych
Umieszczanie uczestników wypoczynku w zawilgoconym i zagrzybionym pomieszczeniu
Nieuporządkowane plac zabaw oraz miejsce na odpady komunalne
Za nieprawidłowości w pionie żywienia w placówkach w których wypoczywali dzieci i młodzież wystawiono 33 mandaty na kwotę 9650 złotych za:

Brak czystości i porządku w pionie żywienia, brak wyparzania naczyń stołowych.
Niewłaściwe warunki przechowywania żywności.
Niezachowana segregacja w urządzeniach chłodniczych.
Brak ciepłej wody
Brak dokumentacji GHP/GMP i HACCP oraz brak zapisów z monitoringu.
Nieaktualne orzeczenia lekarskie do celów sanitarno – epidemiologicznych
Przechowywanie produktów po upływie minimalnej daty ważności
Pion higieny komunalnej w placówkach wypoczynku dla dzieci i młodzieży wystawił 3 mandaty na kwotę 450 złotych za:

Brudne pomieszczenie do przechowywania czystej bielizny pościelowej
Zagrzybione fugi, silikony oraz zasłony prysznicowe.
STAN ZDROWIA UCZESTNIKÓW

W placówkach wypoczynku i rekreacji w sezonie letnim 2013 wystąpiło 6 podejrzeń wystąpienia ognisk chorób przenoszonych drogą pokarmową.

Pogorzelica (ośrodek wczasowy) – odnotowano 20 osób w tym 20 dzieci do lat 14. Objawy: nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha. Nie ustalono źródła zakażenia.
Pogorzelica (baza obozowa) – odnotowano 7 osób w tym 5 dzieci do lat 14. Objawy: nieżyt żołądkowo – jelitowy, biegunka, bóle brzucha, gorączka. Opracowanie ogniska choroby w toku.
Szczecinek (obóz sportowy) – odnotowano 9 osób wszyscy do lat 14. Objawy: nudności, wymioty, bóle brzucha, bóle głowy. Prawdopodobnie nośnikiem był chłopiec, który dnia 28 lipca jako pierwszy zachorował i który został odebrany przez rodziców.
Międzywodzie (ośrodek kolonijny) – 6 osób w tym dzieci do lat 16. Próbki pobrane do badań w kierunku obecności pałeczek Salmonella i Schigella oraz Norowirusów dały wynik ujemny.
Kołobrzeg (stołówka kolonijna) – chorowało 10 dzieci do lat 14. Bakterii chorobotwórczych nie wyhodowano, natomiast wątpliwości budziła czystość mikrobiologiczna wymazu z powierzchni części maszyny wieloczynnościowej z uwagi na wzrost drobnoustrojów.
Darłowo (ośrodek wypoczynkowo-rehabilitacyjny) – dochodzeniem objęto 18 chorych dzieci do 14 r.ż. Objawy nieżytowe ze strony przewodu pokarmowego miało ogółem 18 dzieci kolonijnych uczestniczących w wycieczce autokarowej. Przebieg choroby był lekki ( wymioty ). W wycieczce autokarowej, uczestniczyło 34 dzieci, które w trakcie trwania wycieczki spożywały różne potrawy (kebaby, kiełbaski z rożna, lody, napoje gazowane), nie pochodzące ze stołówki w/w obiektu, ze względu na to źródła zakażenia nie ustalono.
ŻYWIENIE

Nadzór nad bezpieczeństwem żywności i żywienia na terenie woj. zachodniopomorskiego w okresie sezonu letniego realizowany jest w obiektach działających całorocznie, które w sezonie letnim, w odpowiedzi na większy popyt zwiększają swoją produkcję i zakres działalności. Do tej grupy obiektów zaliczyć należy m.in. piekarnie, ciastkarnie, lodziarnie, środki transportu, zakłady gastronomiczne, stołówki w domach wczasowych, obiektach stałych (w placówkach wypoczynku i nauczania – szkoły, internaty), w których dotychczas corocznie organizowany był letni wypoczynek dzieci i młodzieży.

Ogółem skontrolowano 3255 zakładów, przeprowadzając w nich 4043 kontrole sanitarne w zakresie spełnienia wymagań obowiązującego prawa żywnościowego.

W drodze prowadzonego postępowania administracyjnego wydano 310 decyzji w celu poprawy stanu sanitarno-technicznego. Zarządzenia decyzji dotyczyły przede wszystkim:

zapewnienia prawidłowych i bezpiecznych warunków przechowywania żywności wymagającej zachowania ciągłości łańcucha chłodniczego
zapewnienia prawidłowych warunków przechowywania odzieży osobistej i ochronnej z możliwością segregacji
wyposażenia otwieranych okien w ekrany zabezpieczające przed dostępem owadów
doprowadzenia do właściwego stanu sanitarno-technicznego powierzchni ścian, sufitów i podłóg oraz okien w pomieszczeniach produkcyjnych, magazynowych i socjalnych,
poprawy stanu technicznego sprzętu i urządzeń wykorzystywanych w produkcji żywności,
przeprowadzenia weryfikacji systemu kontroli wewnętrznej
Negatywne wyniki kontroli skutkowały wydaniem 1427 decyzji rachunków. W obiektach, w których stwierdzono nieprawidłowości, na osoby winne zaniedbań nałożono 480 mandatów karnych o łącznej kwocie 129.250 złotych.

Nieprawidłowości kwalifikujące się do nałożenia mandatów karnych m.in.:

niewłaściwy stan sanitarno – higieniczny pomieszczeń produkcyjnych
niewłaściwie prowadzony rejestr dostaw i dostawców lub jego brak
wprowadzanie do produkcji przeterminowanych artykułów spożywczych
brak orzeczeń lekarskich do celów sanitarno – epidemiologicznych zatrudnionego personelu
niewłaściwy stan sanitarno – higieniczny sprzętu produkcyjnego oraz naczyń stołowych
niewłaściwe warunki przechowywania artykułów spożywczych
niewłaściwe warunki rozmrażania produktów spożywczych
palenie papierosów w zakładzie
brak środków do mycia, dezynfekcji i osuszania rąk przy umywalkach

WSSE w Szczecinie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.