Urząd Miejski

Urząd Miejski w Dziwnowie
Ulica: Szosowa 5
72-420 Dziwnów
email: um@dziwnow.pl
www: www.dziwnow.pl

Wykaz numerów telefonów w Urzędzie Miejskim
91 32 75 160 – Burmistrz Dziwnowa
91 32 75 162 – Sekretarz Gminy
608 570 707
91 32 75 163 – Sekretariat Burmistrza Dziwnowa
501 958 770
91 32 75 164 – Fax
91 32 75 165 – Przewodniczący Rady Miejskiej
694 427 480
91 32 75 166 – Biuro Rady Miejskiej
501 958 766
91 32 75 167 – Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste, Kadry
91 32 75 168 – Dodatki Mieszkaniowe
91 32 75 170 – Skarbnik Gminy
502 444 205
91 32 75 171 – Księgowość Budżetowa
91 32 75 172 – Księgowość podatkowa- VAT – płace
91 32 75 173 – Księgowość podatków i opłat
501 958 774
91 32 75 174 – Księgowość podatkowa, opłaty adiacenckie
91 32 75 196 – Księgowość podatkowa – Pomoc publiczna, wieczyste użytkowanie, dzierżawy
501 958 797
91 32 75 175 – Kasa
91 32 75 176 – Planowanie Przestrzenne
501 958 787
91 32 75 177 – Ochrona Środowiska / Gospodarka Komunalna / Rolnictwo i Leśnictwo
91 32 75 179 – Drogownictwo, Infrastruktura Techniczna
501 958 791
91 32 75 187 – Zieleń i Estetyzacja Miejska
501 958 825
91 32 75 180 – Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami
501 958 795
91 32 75 181 – Dzierżawy, Numeracja Porządkowa
91 32 75 182 – Lokale, Przekształcenia Własnościowe, Podziały
91 32 75 183 – Inwestycje Komunalne i Zamówienia Publiczne
501 958 814
91 32 75 184 – Pozyskiwanie Funduszy Pozabudżetowych
501 958 818
91 32 75 185 – Ewidencja Działalności Gospodarczej i obiektów turystycznych
694 427 479
91 32 75 186 – Zarządzanie Kryzysowe, Sprawy Obronności
604 894 833
91 32 75 188 – Informatyk Urzędu Miejskiego
91 32 75 186 – Zarządzanie Kryzysowe, Sprawy Obronności
604 894 833
501 958 770 – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych