Tag: PZERII

  • Koło terenowe PZERiI w Dziwnowie w nowej siedzibie

    Koło terenowe Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów ma w Dziwnowie nową siedzibę. W symbolicznej uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście w osobach Burmistrza Dziwnowa, Księdza Proboszcza i Dyrektorki OPS, Sołtysa oraz członkowie związku.