Tag: cieśnina Dziwna

  • Przekroczony stan ostrzegawczy na rzece

    Przekroczony stan ostrzegawczy na rzece

    Cofka w cieśninie Dziwna przybiera na sile. W związku z silnym wiatrem w koryto cieśniny Dziwna wtłaczane są masy wody, powodując podnoszenie się poziomu wody. Aktualnie obowiązuje stan ostrzegawczy.