Żołnierze z Bielska-Białej ćwiczą w 8.FOW


Dzisiaj, 26 lutego, zakończyły się 4-dniowe ćwiczenia sił 2. Dywizjonu Okrętów Transportowo-Minowych oraz 6. Brygady Powietrznodesantowej.

Żołnierze z Bielska-Białej trenowali z marynarzami załadunek wydzielonych sił na okręt transportowo-minowy.

Podczas treningu na ładownię okrętu ORP „Lublin” wjeżdżały samochody ze sprzętem 18. Batalionu Powietrznodesantowego tj. 4 pojazdy typu Hummer (HMMWV). Miało to na celu zapoznanie operatorów pojazdów ze specyfiką okrętów transportowo – minowych oraz sposobem sygnalizacji i manewrowania podczas procesu załadunku i wyładunku okrętu. Załoga ORP „Lublin” miała okazję poznać charakterystykę pojazdów oraz doskonalić umiejętności w zakresie ładowania oraz zabezpieczania pojazdów na pokładzie okrętu. Zaokrętowano również blisko 30 żołnierzy desantu. Podczas ćwiczenia, żołnierze odbyli dwudniowy rejs po wodach Zatoki Pomorskiej przez co mogli zapoznać się z warunkami służby marynarzy z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Obserwowali również zadania artyleryjskie wykonywane przez okręt – strzelanie zarówno do imitatora celu powietrznego jak i obiektu nawodnego – makiety miny.

Trening był przygotowaniem do faktycznego załadunku i transportu gdyż spadochroniarze z 18.BPD będą brali udział w ćwiczeniach z jednostkami pływającymi realizowanych w maju w Turcji.

8 FOW


Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *