Zneutralizowali materiały wybuchowe pod wodą


W dniach 17-26 października w obiektach szkoleniowych 8. Batalionu Saperów w Dziwnowie oraz poligonach morskich Zatoki Pomorskiej zrealizowano specjalistyczne minersko-zaporowe szkolenie poligonowe nurków minerów i nurków inżynierii morskiej 8.FOW.

Podczas dwutygodniowych ćwiczeń wykonywano szereg prac minerskich i inżynieryjnych pod wodą. Marynarze każdego dnia spędzali w wodzie kilka godzin. Ćwiczono między innymi neutralizację zalegających w toni wodnej przedmiotów wybuchowych. Nurkowie wykorzystywali zdalnie detonowane materiały wybuchowe oraz modułowe systemy neutralizacji obiektów niebezpiecznych typu „Vulcan” i „Pluton”. W drugim tygodniu zajęć – we współdziałaniu z grupą pirotechniczną Straży Granicznej z lotniska w Goleniowie zrealizowano epizody związane z rozpoznaniem, podejmowaniem i neutralizacją improwizowanych urządzeń wybuchowych (IED) w obrębie portów i na elementach infrastruktury portowej.
W szkoleniu udział wzięło łącznie 41 nurków z Grup Nurków Minerów 12. i 13. Dywizjonu Trałowców oraz Grupa Nurków Inżynierii 8. Batalionu Saperów. Podczas działań na wodach Zatoki Pomorskiej nurkowie wspierani byli przez załogę kutra transportowego KTr 853 ze składu 2. Dywizjonu Okrętów Transportowo – Minowych. Zabezpieczenie medyczne i hiperbaryczne realizowała Grupa Medycyny Podwodnej ze świnoujskiej Komendy Portu Wojennego oraz wydzielone siły z KPW Gdynia.

W Marynarce Wojennej istnieją dwie Grupy Nurków – Minerów. Wchodzą one w skład 12. II 13. Dywizjonu Trałowców ( 8. Flotylla Obrony Wybrzeża w Świnoujściu ). Poza tym, w strukturach etatowych 8. Batalionu Saperów z Dziwnowa oraz 43. Batalionu Saperów z Rozewia znajdują się specjaliści od prac podwodnych – nurkowie inżynierii. Są oni zawsze gotowi interweniować gdy wystąpi zagrożenie pod wodą.
8 FOW


Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *