Zaproponuj kandydatury do statuetki


W związku z przystąpieniem do prac Kapituły, której zadaniem będzie wytypowanie osób szczególnie wyróżniających się swoją postawą na różnych płaszczyznach działalności, przyczyniając się do rozwoju i promocji Naszej Gminy, proszę mieszkańców gminy o zgłaszanie osób do nominacji.

Osoby zweryfikowane przez KAPITUŁĘ będą uhonorowane wyróżnieniem w postaci statuetki : ”W dowód uznania od Gminy Dziwnów”, której wręczenie odbędzie się na uroczystej Sesji Rady Miejskiej. Zgłoszeń kandydatów do uhonorowania prosimy dokonywać na piśmie wraz z uzasadnieniem do 10 grudnia 2013 r. do Urzędu Miejskiego w sekretariacie.
Burmistrz Dziwnowa
Grzegorz Jóźwiak

 

 

Zasady nominacji do odznaczenia (regulamin)

 • Wyróżnienie dotyczy osób i instytucji
 • Ze względu na możliwość dewaluacji wyróżnienia, raz w roku można ustanowić co najwyżej trzech laureatów
 • Wyróżnionym musi być osoba (instytucja) zasłużona dla gminy Dziwnów biorąc pod uwagę różne dziedziny życia zawodowego i społecznego oraz nie musi być mieszkańcem gminy Dziwnów
 • Podstawą do nominacji osób jest nie zajmowanie funkcji publicznych z powołania czy vWnioski do Kapituły mogą wpływać od społeczeństwa (tylko z uzasadnieniem pisemnym i czytelnym podpisem (podpisami))
 • Burmistrz Gminy jako Przewodniczący Kapituły, może przyznać honorowe wyróżnienie dla osoby lub instytucji poza Kapitułą bez zwoływania Jej posiedzenia. Informację o uhonorowaniu Burmistrz przekazuje na najbliższym posiedzeniu Kapituły
 • Również członkowie Kapituły mogą wnieść propozycję kandydata do wyróżnienia, podając jej uzasadnienie
 • W stosunku do kandydatów nie ma ograniczeń wiekowych
 • Dopuszcza się rozpatrzenie wniosków osób z roku ubiegłego, które zostały nominowane a niewyróżnione
 • Wyróżnionych skład Kapituły wybiera w głosowaniu większością głosów
 • Każdy z członków Kapituły dysponuje równa ilością głosów
 • Głosy ważne to takie, na których są zaznaczone od 1 do 3 nazwisk (instytucji)
 • Kapituła do liczenia głosów powołuje komisję skrutacyjną
 • Głosowanie może zostać utajnione
 • W przypadku negatywnej oceny któregokolwiek z kandydatów należy uzasadnienie pisemne przekazać do Sekretarza Urzędu Miejskiego
 • Z głosowania sporządza się protokół wraz z listą obecności

 

 

Dziwnow.pl


Komentarze

3 odpowiedzi na „Zaproponuj kandydatury do statuetki”

 1. Nie do Urzędu Gminy tylko do Urzędu Miejskiego.

 2. Dobrze ,że mamy takiego Janka co błędy wyłapie 🙂

  1. Gdyby w gminie było więcej takich “Janków” to gmina by dużo lepiej wyglądała – władzy trzeba patrzeć na ręce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *