Zakończyły się manewry “Wargacz 2012”


W piątek 1 czerwca, zakończyły się manewry sił 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Okręty transportowo – minowe, trałowce, zbiornikowiec oraz holowniki wspólnie z wydzielonymi siłami z jednostek brzegowych flotylli ćwiczyły operację obronną na wodach Zatoki Pomorskiej. Okręty przećwiczyły operacje minowe monitoringu i kontroli żeglugi w rejonie symulowanego kryzysu.
W ramach prowadzenia operacji obronnej, na morzu operowały trzy okręty transportowo – minowe (ORP „Kraków”, ORP „Poznań”, ORP „Toruń”), cztery trałowce (ORP „Gardno”, ORP „Sarbsko”, ORP „Nakło” i ORP „Drużno”), zbiornikowiec (Z-8) oraz holowniki (H-9, H-10). W trakcie manewrów okręty prowadziły zadania minowe tj. załadunek i stawianie min morskich oraz rozpoznawcze poszukiwanie min przy użyciu uzbrojenia trałowego i stacji hydrolokacyjnych. Załogi ćwiczyły osłonę szlaków komunikacyjnych przed atakami z powietrza oraz z wody. Okręty wykonały strzelania artyleryjskie i strzelania rakietowe do celów powietrznych i nawodnych. Prowadzone były trałowania, operacje poszukiwania i niszczenia min, obrony przed bronią masowego rażenia, rozpoznanie, a także akcje ratownicze oraz uzupełnianie zapasów na morzu. Scenariusz manewrów zakładał również, że załogi okrętów musiały w tym samym czasie realizować walkę z pożarem oraz udzielać sobie pomocy w usuwaniu uszkodzeń i awarii. Jednym z ważniejszych epizodów ćwiczenia był desant morski na jednym z poligonów pod Dziwnowem. Na pokłady okrętów transportowo – minowych 8.FOW załadowanych zostało kilkadziesiąt pojazdów różnego typu (w tym kołowe transportery opancerzone Rosomak z 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej z Międzyrzecza).
Jednostki brzegowe flotylli (8.Batalion Saperów, 8.Dywizjon Przeciwlotniczy, Komenda Portu Wojennego) realizowały zadania wsparcia bojowego oraz zabezpieczenia logistycznego polegające m.in. na rozwinięciu okrętowego punktu likwidacji skażeń, gdzie jednostki pływające zostały poddane zabiegom neutralizującym skażenia chemiczne.

W manewrach, wspólnie z siłami świnoujskiej flotylli, wzięły udział wydzielone siły 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego ze Świdwina, 3. Flotylli Okrętów, Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej z Gdyni, Żandarmerii Wojskowej a także przedstawiciele ogniw pozamilitarnych tj. Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Świnoujścia.
Manewry miały na celu zgranie działania wydzielonych do ćwiczenia sił okrętowych (tzw. okrętowej grupy zadaniowej) oraz pododdziałów brzegowych flotylli. Tego typu ćwiczenia to doskonalenie wyszkolenia jednostek 8. FOW w działaniach zabezpieczających interesy państwa na morzu. Obecnie, od bezpieczeństwa morskich szlaków komunikacyjnych zależy stabilny, niezagrożony rozwój gospodarki morskiej. Drogą morską transportowany jest bowiem największy tonaż towarów międzynarodowej wymiany handlowej. Podobne działania jednostki Marynarki Wojennej realizują także podczas ćwiczeń i operacji w ramach współpracy międzynarodowej pod auspicjami NATO i Partnerstwa dla Pokoju.

8 FOW


Komentarze

Jedna odpowiedź do „Zakończyły się manewry “Wargacz 2012””

  1. Jeden Rosomak w podstawowej wersji kosztuje 15 mln PLN z hakiem.Dla porównania remont mostu ok. 12 mln PLN.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *