Urząd Morski przeciwny sportom wodnym ?


Urząd Morski w Szczecinie po zakazie uprawiania sportów wodnych na kąpieliskach miejskich, chce częściowo zakazać uprawiania wszelkich sportów wodnych na wodach Zalewu Kamieńskiego i Dziwnej.
Powstał projekt Urzędu Morskiego zakazujący uprawiania wszelkich sportów wodnych na obszarze Zalewu Szczecińskiego. Regulacja ta stanowi poważne i realne niebezpieczeństwo dla rozwoju potencjału turystycznego miasta i regionu, ograniczenie możliwości treningowych etc.

Wśród zidentyfikowanych “zagrożeń” jakie rzekomo generują sporty wodne są m.in.
– kitesurfing, windsurfing, skutery wodne, jachty i inne powodujące płoszenie ptaków w miejscach żerowania i odpoczynku

Projekt przybliżono poniżej:
Trwają prace nad projektami planów ochrony dla obszarów Natura 2000, obejmujących akweny Zatoki Pomorskiej, Zalewu Szczecińskiego, Zalewu Kamieńskiego, cieśniny Dziwny.
W związku z informacjami, jakie pojawiły się w ostatnich dniach, w odniesieniu do zapisów zakazujących uprawiania sportów wodnych na powyższych obszarach, informujemy, że przedstawione w ubiegłym roku do publicznych konsultacji projekty planów ochrony, przygotowane przez firmę Eco-Expert na zlecenie Urzędu Morskiego w Szczecinie, są obecnie zmieniane i uaktualniane, w celu uwzględnienia dotychczas nadesłanych uwag i wniosków, a także zaleceń Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Nowe wersje projektów planów ochrony ponownie będą udostępnione do konsultacji społecznych po 10 lipca br. Jednocześnie zostanie wyznaczony nowy termin na składanie uwag, wniosków lub
propozycji modyfikacji przedstawionych zapisów. Projekty planów zostaną z końcem roku przesłane Ministrowi Środowiska, który rozpocznie postępowanie legislacyjne, związane z konsultacjami międzyresortowymi oraz ponownymi konsultacjami społecznymi.
Zgodnie z obowiązującym prawem, do projektów planów ochrony nie można wprowadzać zakazów, dotyczących jakichkolwiek rodzajów działalności bądź inwestycji. O ewentualnym możliwym negatywnym oddziaływaniu może przesądzić wyłącznie przeprowadzona ocena oddziaływania danego przedsięwzięcia na środowisko. Ponadto przedmiotowe regulacje nie rodzą bezpośrednio obowiązków dla osób fizycznych oraz prawnych, lecz mają charakter wytycznych i zaleceń dla organów ochrony środowiska. Należy zaznaczyć, że plany ochrony muszą wskazać zarówno istniejące, jak i potencjalne zagrożenia dla przedmiotów ochrony, dla których powołano dane obszary Natura 2000, tj. dla gatunków zwierząt, roślin lub siedlisk przyrodniczych. Sporty wodne generujące hałas mogą w określonych lokalizacjach stanowić zagrożenie dla części gatunków ptaków objętych ochroną w obszarach Natura 2000. Usuwanie zapisów o nawet potencjalnym wpływie takiej działalności na stan ochrony niektórych gatunków stanowiłoby uchybienie wymogom prawa. W kolejnych wersjach projektów planów ochrony zostaną wskazane tylko fragmenty obszarów o największej koncentracji ptaków. Nie przewiduje się wprowadzenia zakazów dla uprawiania sportów wodnych. Plan ochrony ma za zadanie uporządkować i wyznaczyć ramy bezkonfliktowego korzystania z akwenów, z zachowaniem równowagi między ochroną środowiska a interesem człowieka w tych obszarach.

UWAGA:
w poniedziałek 23. czerwca br w Urzędzie Morskim o godzi. 11:30 zaplanowano konsultację w przedmiocie tego projektu. Zapraszamy do wzięcia udziału w dyskusji i potwierdzenia swojej obecności!!! na adres azych@ums.gov.pl

Źródło www.portalzeglarski.com


Komentarze

Jedna odpowiedź do „Urząd Morski przeciwny sportom wodnym ?”

  1. zainteresowany

    W poniedziałek nie są prowadzone konsultacje społeczne, tylko odbywa się spotkanie robocze z przedstawicielami Polskiego Związku Żeglarskiego oddział Szczecin i osobami przez nich zaproszonymi. Tylko wskazane osoby, reprezentujące środowisko, będą na uczestniczyć w tym roboczym spotkaniu.
    Ponadto w projektach planów nie przewiduje się wprowadzenia zakazów dla uprawiania sportów wodnych. Plan ochrony ma za zadanie uporządkować i wyznaczyć ramy bezkonfliktowego korzystania z akwenów z zachowaniem równowagi między ochroną środowiska a interesem człowieka w tych obszarach. Niestety przykład Zalewu Szczecińskiego pokazuje, jak łatwo ulegamy niesprawdzonym sensacjom z internetu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *