Zakaz podlewania ogródków


W związku ze zwiększonym poborem wody na terenie gminy, burmistrz Dziwnowa Grzegorz Jóźwiak wydał w dniu dzisiejszym zarządzenie, które zawiera następujące zapisy:
[ad id=”12240″]

1. Wprowadza się zakaz podlewania wodą z gminnej sieci wodociągowej ogródków przydomowych, działkowych, tuneli foliowych oraz terenów zielonych na terenie gminy Dziwnów w godzinach 5:00-23:00.
2. Zakaz, o którym mowa w ust.1 dotyczy osób fizycznych, osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.
Rozporządzenie w wersji oryginalnej znajduje się w załączonym linku: Zarządzenie Nr VII/86/2015
Nieprzestrzeganie postanowień niniejszego zarządzenia będzie skutkowało odpowiedzialnością karno-administracyjną w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia. Nadzór i egzekwowanie będzie w gestii Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dziwnowie oraz Straży Miejskiej w Dziwnowie.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem dzisiejszym, tj. 07.07.2015.


Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *