XI Zawody w Wyciskaniu Sztangi Leżąc


Miejski Ośrodek Sportu i Kultury w Dziwnowie zaprasza wszystkich chętnych do udziału w „XI Otwartych Zawodach w Wyciskaniu Sztangi Leżąc” o Puchar Burmistrza Dziwnowa.

Dnia 5 kwietnia 2014 roku, zawody rozpoczynają się o godz. 14.00. Startujący zawodnicy proszeni są o przybycie na godz. 12.00 na ważenie. Zapraszamy również kibiców do śledzenia wyczynów naszych siłaczy.

XI OTWARTE ZAWODY W WYCISKANIU SZTANGI LEŻĄC O PUCHAR BURMISTRZA DZIWNOWA
REGULAMIN ZAWODÓW
1. Cele zawodów:
popularyzacja wyciskania sztangi leżąc i sportów siłowych wśród młodzieży i dorosłych wyłonienie zwycięzców otwartych zawodów w wyciskaniu sztangi
2. Organizator:
Miejski Ośrodek Sportu i Kultury w Dziwnowie przy ul. Reymonta 10
3. Termin i miejsce:
termin: 5.04.2014r.
miejsce: Hala Sportowo -Widowiskowa przy ul. Reymonta 10
4. Proponowany program zawodów
12.00-13.00 ważenie zawodników
ok 13.00 zamknięcie listy startowej
14.00 rozpoczęcie zawodów
5. Warunki uczestnictwa:
W zawodach uczestniczyć mogą :
w zawodach mogą wziąć udział wyłącznie mężczyźni, każdy chętny bez względu na wiek, osoba zdrowa bez ukrytych schorzeń, osoby niepełnoletnie przedkładają przy zapisach pisemną zgodę rodziców lub opiekunów,
Zawodnicy muszą spełniać następujące warunki:
zgłoszenie się na ważenie o godzinie 12.00
umieszczenie imienia i nazwiska na liście startowej
zawodnik nie może znajdować się pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających
o dopuszczeniu do zawodów decyduje Sędzia Główny
6. Zasady rywalizacji
Rywalizacja w pięciu kategoriach wiekowych
a) do 23 lat
b) 23 do 40 lat
c) 40 do 50 lat
d) 50 do 60 lat
e) powyżej 60 lat
f) rywalizacja drużynowa
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami IPF i PZKFiTS .
Podczas startu wolno używać następującego sprzętu osobistego:
kostium ciężarowy z długimi nogawkami,
obcisłe spodenki z lycry z długimi nogawkami,
standardowy pas ciężarowy z dwiema szlufkami,
pozostały sprzęt jak podkoszulki „T-shirt”, obuwie, skarpety itd. muszą być zgodne z przepisami IPF,
obuwie zmienne.
Nie wolno używać:
kostiumów wspierających zawodnika w podnoszeniu ciężaru, tj. m.in. firm Olimpus, Tytan, Marathon, Inzer, Craine i podobnych,
koszulek do wyciskania firmy Inzer i innych,
bandaży na kolana i nadgarstki wspomnianych wyżej firm.
7. Klasyfikacja:
Najlepszym zawodnikiem imprezy zostanie zawodnik z największą ilością punktów Wilks’a.
Nagrody
Trzy pierwsze miejsca w kategoriach zostaną nagrodzone pucharami.
Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz koszulki.
Zwycięzcy według punktacji Wilks’a mężczyzn nagrodzeni zostaną pucharami, nagrodami rzeczowymi, dyplomami i słodką niespodzianką.
8. Zgłoszenia
Przez osobiste zgłoszenie się w dniu zawodów (5.04.2014) do godziny 12.00 w Hali Sportowo –Widowiskowej przy ul. Reymonta 10 w Dziwnowie
9. Informacje
Wszelkich informacji udziela Maciej Atras
Telefony: 091 3813227, komórkowy 604 18 22 00
10. Informacje na temat dojazdu
Dziwnów leży 12 km od Kamienia Pomorskiego przy ujściu rzeki Dziwny w północno – zachodniej części Polski Miejsce zawodów znajduje się w Hali Widowiskowo-Sportowej (siedziba organizatora) przy ul Reymonta 10 w odległości 50 metrów od morza. Istnieje możliwość noclegu w hotelu obiektu sportowego po uprzednim zarezerwowaniu miejsc.
11. Postanowienia końcowe
Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji Regulaminu.
Uczestnicy zawodów powinni ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Wszystkie sprawy sporne nie objęte Regulaminem rozstrzygać będzie Komisja Odwoławcza złożona z Organizatora, oraz Sędziego Głównego.
W sprawach spornych decydujący głos ma Organizator oraz Sędzia Główny.
Zawodnik który zostanie wpisany na listę startową niniejszym zapoznał się z regulaminem w/w zawodów i akceptuje go w całości

ORGANIZATOR


Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *