Wyniki konkursu „Bezpieczne Ferie – moje Logo”


Dnia 22 lutego bieżącego roku rozstrzygnięty został I Gminny Konkurs Plastyczny pod nazwą „Bezpieczne Ferie – Moje Logo” zorganizowany przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Kamieniu Pomorskim.

Skierowany on został do dzieci w wieku 6-12 lat uczestniczących na zajęcia zorganizowane podczas ferii zimowych w świetlicach środowiskowych na terenie gminy Dziwnów. Przedsięwzięcie zostało objęte Patronatem Koła Gospodyń Wiejskich „Fregata” w Międzywodziu.
Wydarzenie to było podsumowaniem prowadzonych przez pracowników Inspekcji Sanitarnej działań edukacyjnych, które odbywały się w okresie poprzedzającym ferie zimowe i w czasie ich trwania.
Celem konkursu było zwiększenie świadomości oraz wiedzy dzieci i młodzieży na temat zdrowego stylu życia oraz bezpiecznych zachowań jakich powinno się przestrzegać w okresie ferii zimowych. Uczestnicy wykonali piękne prace plastyczne, które ukazywały jakie działania należy podjąć
aby spędzić czas ferii aktywnie, bezpieczne i zdrowo.
W konkursie wytypowano następujących laureatów: I miejsce Alesia M., II miejsce Lena K., III miejsce Hanna G. Wyróżniono również prace: Julia D., Andrzej Sz., Maciej Sz. Przekazanie nagród dla zwycięzców i wyróżnionych odbyło się 24 lutego 2023 roku w Świetlicy

Środowiskowej w Międzywodziu. W wydarzeniu wzięli udział pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kamieniu Pomorskim i przedstawiciele Koła Gospodyń Wiejskich „Fregata” w Międzywodziu, które było jednocześnie fundatorem nagród.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim dziękuje za zaangażowanie w przygotowanie dzieci do konkursu Pani Annie – opiekunowi ze Świetlicy Środowiskowej w Międzywodziu, a przede wszystkim Kołu Gospodyń Wiejskich „Fregata” w Międzywodziu za objęcie konkursu patronatem honorowym i ufundowanie nagród dla laureatów.

Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Kamieniu Pomorskim


Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *