Wolne stanowisko urzędnicze


Burmistrz Dziwnowa ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze.

Nabór na stanowisko urzędnicze w charakterze strażnika miejskiego. Dokumenty można składać do 29.09.2022r.

Wymagania niezbędne:
• obywatelstwo polskie,
• ukończone 21 lat,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
• wykształcenie minimum średnie lub średnie branżowe,
• nienaganna opinia,
• sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
• strażnikiem miejskim nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane
z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
• uregulowany stosunek do służby wojskowej,
• posiadanie prawa jazdy kat. B.
Wymagania dodatkowe:
• dyspozycyjność, odpowiedzialność, obowiązkowość i dobra organizacja pracy,
• wskazane posiadanie szkolenia podstawowego strażników gminnych,
• umiejętność obsługi komputera i obsługi pakietu MS Office.
• odporność na stres,
• komunikatywność, kreatywność, konsekwencja w realizacji zadań,
• znajomość ustawy o strażach gminnych, prawo o ruchu drogowym, kodeksu wykroczeń,
kodeksu karnego.

Zobacz ogłoszenie >>


Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *